Υποδομές στην Ελλάδα

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Ξεκίνησε η εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών

κείμενο από το ypodomes.com
Στη διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας βρίσκεται το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες στον τομέα των μεταφορών και την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών της χώρας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται ότι «πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο έργο, το οποίο αναμένεται να συντελέσει καθοριστικά στον προσδιορισμό της μελλοντικής στρατηγικής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών και την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας».
Το έργο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο των δράσεων για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της χώρας και πραγματοποιείται υπό την οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Στην παρούσα φάση, μελετητική ομάδα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων (σύμπραξη εταιρειών Egis, TiEG EEIG, SYSTEMA), υπό τη συνεργασία και επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιλεγμένο ειδικά για το σκοπό αυτό, εργάζεται για τη σύνταξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019. Ενεργή συμμετοχή έχουν, επίσης, εκπρόσωποι από διάφορα υπουργεία και φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με τις μεταφορές στην Ελλάδα (υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Hellastron, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, Οργανισμοί Λιμένων κ.α.).
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, με ορίζοντα το 2037 και ενδιάμεσο σταθμό το έτος 2027, αφορά στην ανάλυση των αναγκών του συνόλου του τομέα των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες, θαλάσσιες), μέσω της συλλογής κατάλληλων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς και κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη των απαραίτητων υποστηρικτικών εργαλείων σχεδιασμού (κυκλοφοριακό μοντέλο, μοντέλο ανάλυσης κόστους-οφέλους, διαδικτυακή βάση δεδομένων), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη μελλοντική χάραξη πολιτικής, τον επενδυτικό προγραμματισμό και την προετοιμασία του σχεδιασμού.
Παράλληλα, προετοιμάζεται και μια πλήρως λειτουργική Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να υποστηρίζει σε μόνιμη βάση τις ανάγκες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.
Όπως αναφέρει το υπουργείο, «η ανάπτυξη ενός σχεδίου μεταφορών θα διευκολύνει τον εντοπισμό και την αιτιολόγηση των μελλοντικών απαιτούμενων πολιτικών και επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών, με στόχο να παρέχει τη βάση για την υποδομή μεταφορών και την ανάπτυξη υπηρεσιών στην Ελλάδα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα του τομέα των μεταφορών της χώρας. Η Ελλάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα την επαρκή και οικονομικά αποδοτική μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Η προοπτική της ανάπτυξης και προώθησης της πολυτροπικότητας στις μεταφορές αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις, καθιστώντας την Ελλάδα ως κέντρο διαμετακόμισης διεθνούς εμβέλειας, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας».
«Η ύπαρξη», προσθέτει, «ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας. Αφορά όλους τους πολίτες, καθώς θα αποτελέσει τον πυρήνα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, παρέχοντας ασφαλέστερη πρόσβαση σε εργασία, υπηρεσίες, εκπαίδευση, αναψυχή, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναπόφευκτα προκύπτουν από το διαρκώς αυξανόμενο μεταφορικό έργο στις αναπτυγμένες χώρες».

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Προς υπογραφές και ξεκινά το μεγάλο έργο του Υποθαλάσσιου Αγωγού Νερού της Αίγινας

κείμενο από το ypodomes.com
Ένα βήμα πριν τις υπογραφές είμαστε στο μεγάλο έργο που θα "ξεδιψάσει" την Αίγινα. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ypodomes.com ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την έγκριση του Ελεγκτιικού Συνεδρίου, η σύμβαση του έργου μόλις πριν λίγες μέρες. Τώρα ο ανάδοχος Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να υπογραφεί το έργο και να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος. 
Να θυμίσουμε πως από τις 10 Ιουλίου η ως ανω εταιρεία είχε αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 32%.  Με την υλοποίηση αυτού του έργου λύνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης του νησιού της Αίγινας. 
Το έργο είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα καθώς υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 14 χιλιομέτρων θα ποντιστεί από την περιοχή Περάνη Σαλαμίνας σε βάθος έως και 95 μέτρων στον βυθό του Σαρωνικού. Πρόκειται δε να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει τρία χρόνια εγγύηση και λειτουργία από τον ανάδοχο. 
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής. Το κόστος του έργου είναι 24,5εκ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Στη δημοπράτηση υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και τελικά είχαμε την κατάθεση 5 προσφορών από τα παρακάτω σχήματα: ΑΡΧΙΚΟΝ, ΑΚΤΩΡ, ΑΑΓΗΣ-ΑΚΩΝ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.
Το έργο θα εκτελεστεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των νήσων Σαλαμίνας και Αίγινας. Έχει την αφετηρία του νότια του υφιστάμενου λιμενίσκου στην περιοχή της παραλίας Περάνης στη Σαλαμίνα και την κατάληξή του δυτικά του λιμένα Λεοντίου στην Αίγινα ακολουθώντας μια ευθυτενή χάραξη που παρακάμπτει τις νησίδες Λαγούσες από τα ανατολικά. Το συνολικό οριζόντιο μήκος του χερσαίου και υποθαλάσσιου τμήματος ανέρχεται σε 14,2 χλμ.
Η χρηματοδότηση του έργου αναμένεται να γίνει από το Νέο ΕΣΠΑ. Στα κριτήρια ανάθεσης πλέον της οικονομικότερης προσφοράς θα τεθούν υπόψη ακόμα η πληρότητα και αρτιότητα της τεχνικής προσφοράς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού των σωλήνων, η μέθοδος κατασκευής και πόντισης του σχετικού εξοπλισμού και η ασφάλεια του κατασκευασμένου έργου.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:
— την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, που προβλέπεται από τα Τεύχη Δημοπράτησης.
— την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού (χερσαίων και θαλάσσιων), όπως αυτά καθορίζονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.
— τις δοκιμές ολοκλήρωσης του έργου,
— τη συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα τριάντα έξη (36) μηνών.
Όπου αναφέρεται ο όρος υποθαλάσσιος αγωγός εννοείται αγωγός ή και σύστημα αγωγών υδραυλικά ισοδύναμων για παροχή Q=21 500 m³/ημέρα.
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Κλείνουν οι πύλες, σε λειτουργία από 20 Νοεμβρίου οι Μπάρες στο Μετρό

κείμενο από το ypodomes.com
Κλείνουν από τις 20 Νοεμβρίου 2017 οι πύλες στους σταθμούς του Μετρό και επίσημα πλέον περνάμε στην εποχή του "έξυπνου" ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ ο ΟΑΣΑ, τότε θα ξεκινήσει η επίσημη εφαρμογή και στον τερματικό σταθμό του Αεροδρομίου ενώ από αύριο 16 Νοεμβρίου παύει η χρήση και έκδοση των χάρτινων εισιτηρίων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση στους σταθμούς από 16 μέχρι 20 Νοεμβρίου θα υπάρχει και μία ανοιχτή πύλη για την είσοδο των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και για τους επιβάτες που δεν έχουν λάβει ακόμα τις κάρτες τους ταχυδρομικά.
Οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων και καρτών επικυρώνουν τα εισιτήριά τους και στο δίκτυο του Προαστιακού ενώ οι κάτοχοι ετησίων, εξαμηνιαίων, τριμηνιαίων καρτών, καθώς και ομάδες δικαιούχων όπως άνεργοι, μετακινούνται με επίδειξη των αντιστοίχων εγγράφων στους υπευθύνους της γραμμής των πυλών εκάστου σταθμού. Σε όλες τις πύλες (ανοιχτές ή κλειστές) θα παρευρίσκονται αρμόδιοι υπάλληλοι της ΣΤΑΣΥ που θα ελέγχουν και θα ενημερώνουν το κοινό.
Η διαδικασία αποστολής των καρτών θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ενώ η έκδοση προσωποποιημένων καρτών είναι μία μόνιμη διαδικασία η οποία θα υφίσταται από χάρτινης κάρτας. Εδώ να σημειώσουμε πως η διάρκεια της μηνιαίας κάρτας δεν έχει διάρκεια ενός μήνα με εκκίνηση την 1η αλλά διάρκεια 30 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι όποιος βγάλει κάρτα στις 5 ενός μήνα θα έχει διάρκεια μέχρι τις 5 του επομένου και ούτω καθεξής.
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 320.000 κάρτες αριθμός πολύ μεγαλύτερος του ετήσιου μέσου όρου των μηνιαίων καρτών (250.000), ενώ παράλληλα συνεχίζεται η έκδοση προσωποποιημένων καρτών. Οι κάτοχοι της προσωποποιημένης ΑΤH.ENA Card δεν απαιτείται να αναμείνουν ποτέ πια σε ουρές, διότι μπορούν να φορτίζουν τις κάρτες τους σε όλο το δίκτυο των αυτόματων μηχανημάτων (300 αυτόματα μηχανήματα σε όλο το δίκτυο) και από όλα τα εκδοτήρια της Ο.ΣΥ. ΑΕ και της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ, καθώς και από το διαδίκτυο.

Την Άνοιξη η δημοπράτηση για τους 3 Ανισόπεδους Κόμβους στο Σκαραμαγκά

κείμενο από το ypodomes.com
Σε φάση προετοιμασίας είναι το ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον πολύπλοκα οδικά έργα της Αττικής. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Γιώργου Γαβρίλη στο ypodomes.com, σε αυτή τη φάση έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα αναλάβει την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.
Το έργο που έχει κόστος 55εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) αναμένεται σύμφωνα με τον κ.Γαβρίλη να προκηρυχθεί την ερχόμενη Άνοιξη. Η κατασκευή του χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής που είναι φυσικά και ο Φορέας Υλοποίησης.
Να θυμίσουμε ότι το έργο "μεταβιβάστηκε" από το Υπουργείο Υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής από το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα έχουν κηρυχθεί οι απαλλοτριώσεις που είναι απαραίτητες με ένα κόστος 4εκατ.ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής.
Το έργο είναι από τα πλέον απαραίτητο για την περιοχή καθώς το φαινόμενο του μποτιλιαρίσματος στη Λ.Σχιστού και την Λ.Αθηνών στην περιοχή του Σκαραμαγκά τείνει να γίνει καθημερινό φαινόμενο. Με την κατασκευή του τριπλού κόμβου θα υπάρχει απευθείας σύνδεση της Εθνικής Οδού με τη Λ.Σχιστού, θα συνδεθεί η ημιδιανοιγμένη στο νότιο άκρο της, Περιφερειακή Αιγάλεω, ενώ θα ολοκληρωθούν και θα λειτουργήσουν και ο διανοιγμένες Σήραγγες "φάντασμα" που είναι στη στροφή προς Σκαραμαγκά και πριν την Λίμνη Κουμουνδούρου.
Ακόμα, θα υπάρξει και ένας κόμβος που θα συνδέει απευθείας τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά με την Λ.Αθηνών.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται (με την αίρεση της συμπλήρωσης ή αφαίρεσης φυσικού αντικειμένου στην φάση προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης) :
α. Η κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμβου "Σκαραμαγκά",
β. Η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου "Ναυπηγείων", ο οποίος προβλέπεται να εξυπηρετεί τη σύνδεση της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως (Σχιστού) με την οδό Παλάσκα,
γ. Η βελτίωση του ανισόπεδου κόμβου "Σχιστού" μεταξύ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως - Σχιστού
δ. Η ολοκλήρωση του Ημιδιανοχθέντος τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α.) σε μήκος 1,5 χλμ. περίπου, από το πέρας του κατασκευασμένου και ήδη σε λειτουργία τμήματος της Λεωφόρου, μέχρι τα όρια του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά (συμβολής της Δ.Π.Λ.Α. στην Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου), καθώς και τα απαιτούμενα έργα συλλεκτήρων όμβριων και αποχέτευσης, οδοφωτισμού, σηματοδότησης, σήμανσης - ασφάλισης, πρασίνου.

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Μετρό Αθήνας: Νέος διαγωνισμός 40εκατ.ευρώ για τις πρόδρομες εργασίες της Γραμμής 4

κείμενο από το ypodomes.com
Νέο συμπληρωματικό διαγωνισμό που αφορά πρόδρομες εργασίες για τη Γραμμή 4 θα προκηρύξει τις επόμενες εβδομάδες η Αττικό Μετρό. Όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.Θόδωρος Παπαδόπουλος στο ypodomes.com πρόκειται για ένα διαγωνισμό με φυσικό αντικείμενο τις αρχαιολογικές διερευνύσεις και τις μετατοπίσεις ΟΚΩ και τα τεύχη δημοπράτησης είναι σχεδόν έτοιμα.
Το κόστος του έργου είναι σύμφωνα με τον κ.Παπαδόπουλο 40εκατ.ευρώ και τρέχει πριν από το διαγωνισμό για το κύριο έργο που είναι σταθμοί-σήραγγες και περιβάλλον χώρος για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνήθεις ασθένειες των έργων Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Με αυτό τον τρόπο πιστεύουν στην Αττικό Μετρό ότι ο εργολάβος θα μπει μέσα στο 2018 στις θέσεις των σταθμών και θα αρχίσει η αρχαιολογική διερεύνση και η συνεννόηση με τις εταιρείες-οργανισμούς κοινής ωφέλειας (αγωγοί νερού, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, ρεύματος, φυσικού αερίου κ.α.).
Ο διαγωνισμός αυτός εντάσσεται στη λογική του νέου Νόμου 4412/2016 που προβλέπει το σπάσιμο των έργων στα δύο, δηλαδή στο βασικό φυσικό αντικείμενο ως ένα έργο και τις λεγόμενες "πρόδρομες εργασίες" το δεύτερο στις οποίες εντάσσονται εκτός των αρχαιολογικών και των μετατοπίσεων ΟΚΩ και οι απαλλοτριώσεις.
Με αυτό το διαγωνισμό θα έχουμε το πρώτο μεγάλο crash test για το κατά πόσο αυτή η λογική όντως θα προστατεύσει τα έργα από διαιτησίες, καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος και θα βοηθήσει στην λογικευμένη χρονική ολοκλήρωση των έργων, ειδικά σε ένα θηριώδη έργο όπως αυτό της κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.
Η χρηματοδότηση του έργου των πρόδρομων εργασιών θα ξεκινήσει με εθνικούς πόρους μέχρι να ενταχθεί όλο το έργο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Ε.Π.ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.
Το κυρίως έργο για την κατασκευή της νέας γραμμής μήκους 13χλμ και κόστους 1,45δισ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ 1,8δισ.ευρώ) έχει ήδη ενεργοποιηθεί με την πρώτη φάση του διαγωνισμού και τη συμμετοχή 4 σχημάτων. Η εκκίνηση του προβλέπεται το 2019. 
Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα