Υποδομές στην Ελλάδα

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Προαστιακός: Υπογράφηκε και ξεκίνησε εργολαβία στο σιδηροδρομικό τμήμα Πειραιάς-Αθήνα

κείμενο από το ypodomes.com
Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου υπογράφηκε το έργο ολοκλήρωσης των σιδηροδρομικών εργασιών στο τμήμα Πειραιάς-Αθήνα. Όπως είπε στο ypodomes.com o Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Θανάσης Βούρδας,  το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο του 2016. Το εργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης. Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΞ ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ με ποσοστό που πλησιάζει το 40%. Να θυμίσουμε πως τα έργα είχαν ξεκινήσει το 2005 αλλά έξι χρόνια αργότερα, το 2011, η εργολαβία διαλύθηκε χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί.

Το κόστος του έργου που είχε δημοπρατηθεί στις 10 Φεβρουαρίου έχει εκτιμηθεί στα 28εκ.ευρώ  και αφορά στα έργα υποδομής, επιδομής, σήμανσης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνητης, τεσσάρων ανισόπεδων διαβάσεων καθώς και στο κέλυφος του σταθμού Αθηνών. Το έργο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού διαδρόμου Πειραιάς-Αθήνα, συμβάλλοντας στην αύξηση της χωρητικότητάς του, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τόσο την προαστιακή όσο και την υπεραστική μεταφορική κίνηση.

Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η εργολαβία περιλαμβάνει και τα έργα στον σταθμό Λαρίσης, ο οποίος, παρότι είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της πρωτεύουσας, διατηρεί ακόμη μια εικόνα η οποία που παραπέμπει σε παλαιότερες δεκαετίες και επί της ουσίας δεν θυμίζει κεντρικό σταθμό Ευρωπαϊκής Μητρόπολης. Πρόκειται για ένα έργο αξίας 13.645.125,49 ευρώ που εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό  στα πλαίσια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών και κρίνεται ως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των κατοίκων του Νομού Αττικής στο τμήμα Πειραιά-Σιδηροδρομικού Κέντρου Αθηνών (ΣΚΑ).

Το ευρύτερο έργο συνοπτικά περιλαμβάνει βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου, ανακαίνιση του Σ.Σ Αθηνών με νέες αποβάθρες, στέγαστρα, διαβάσεις πεζών κτλ. Επίσης προβλέπεται ανακαίνιση και σε όλους τους σταθμούς Πειραιά-ΣΚΑ καθώς και δημιουργία νέων στάσεων για τις ανάγκες του Προαστιακού.

Φορεάς Υλοποίησης του έργου είναι η ΕΡΓΟΣΕ. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η επίσημη αρχική ολοκλήρωση του τοποθετείται στις 10 Αυγούστου 2016.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πράξης: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ :ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013, (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ – ΣΑΕ 2014ΣΕ07890000) έως τις 31-12-2015, και από 1-1-2016 από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα εργολαβία, με Α.Δ 751, περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης, στο τμήμα από Σ.Σ. Πειραιά (χ.θ 1+488) έως έξοδο Σ.Σ Αθηνών (χ.θ 11+250), οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν από την εργολαβία με Α.Σ 994 / 05 του ΟΣΕ Α.Ε. και οι οποίες είναι απαραίτητες για ένα αυτοτελές και λειτουργικό έργο κατ' ελάχιστον διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής σε όλο το τμήμα.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
α. Τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση των ημιτελών τριών νέων αποβαθρών και των πέντε νέων σιδηροδρομικών γραμμών του Σ.Σ Αθηνών οι οποίες είχαν κατασκευαστεί με προηγούμενη διαλυθείσα εργολαβία. Την θέση σε λειτουργία ηλεκτροκινούμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων επί των νέων αυτών τριών αποβαθρών.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται η απαραίτητη αναμόρφωση του κυκλοφοριακού ιστού της γύρω περιοχής του σταθμού με την κατασκευή, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, έργων πρασίνου, καθαιρέσεων, αποκατάσταση εγκαταστάσεων και κτιρίων ώστε να παραδοθεί με την παρούσα εργολαβία ένα αυτοτελές και λειτουργικό έργο.

β. Την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης τουλάχιστον διπλής γραμμής, κατά περιοχές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση, και την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, σε όλο το τμήμα του έργου, από Σ.Σ Πειραιά έως έξοδο Σ.Σ Αθηνών περιλαμβάνοντας όλες τις υπάρχουσες νέες γραμμές εντός των σιδηρ. σταθμών και σιδηρ. στάσεων καθώς επίσης και των τεσσάρων νέων σιδηροδρομικών γραμμών εντός του ΣΣ Αθηνών.

γ. Όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κύρια εντός του Σιδ. Σταθμού των Αθηνών, αλλά και στο υπόλοιπο τμήμα του έργου, ηλεκτροφωτισμός, ανελκυστήρες, αντλιοστάσια για την εύρυθμη λειτουργία όλου του έργου.

δ. Την κατασκευή υποδομής και επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής στην είσοδο (νότια) του Σ.Σ Α.Ι Ρέντη και την προσαρμογή της με την δέσμη των ήδη ανακαινισμένων σιδ. γραμμών εντός του σταθμού σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

Την τακτοποίηση και συμπλήρωση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ Ρουφ και εισόδου Σ.Σ.Α ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω τμήμα με διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή.

ε. Την κατασκευή έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, καθαιρέσεων, έργων πρασίνου και περίφραξης της σιδηροδρομικής γραμμής, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου, σε επιλεγμένα σημεία μετά από εντολή της Επίβλεψης.

στ. Την τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων σε συγκεκριμένες θέσεις του σιδηροδρομικού δικτύου.

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Μετρό Αθήνας: Ζωντανεύει και πάλι το φλερτ κατασκευής της Νέας Γραμμής 4 με ΣΔΙΤ

κείμενο από το ypodomes.com
Στην αγκαλιά των ΣΔΙΤ φαίνεται ότι οδεύει και πάλι η κατασκευή της γραμμής 4. Το πολύ μεγάλο κόστος κατασκευής, η έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων στο νέο ΕΣΠΑ και η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για την επόμενη μέρα του Μετρό της Αθήνας φέρνουν και πάλι στην επιφάνεια το έργο.

Να θυμίσουμε πως πριν ένα χρόνο ο Μ.Χρυσοχοϊδης είχε παρουσιάσει ως το πρώτο τμήμα της Γραμμής 4 ως ώριμο έργο προς δημοπράτηση αλλά μετά τις εκλογές το θέμα πάγωσε. Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως στην Αττικό Μετρό επεξεργάζονταν σενάρια για την λύση του ΣΔΙΤ, που όμως η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε απορρίψει.

Το ενδιαφέρον για την κατασκευή της νέας γραμμής Μετρό για κατασκευή είναι μεγάλο από τον κατασκευαστικό κόσμο μιας και μιλάμε για ένα ποσό 1,2 δις ευρώ καθώς περιλαμβάνονται 12,9χλμ υπόγειας γραμμής και 14 νέους σταθμούς.

Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει και η ένταξη του έργου στο Πακέτο Γιουνκέρ, που ακόμα κινείται σε άγνωστα νερά αλλά θεωρητικά πάντα θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί καθώς είναι έργο με ανταποδοτικότητα.

Από την άλλη μιλάμε για ένα εγχείρημα που δεν έχει πουθενά στην Ευρώπη, άρα δεν υπάρχει η πείρα στο αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσπάθειας. Αυτό το γεγονός είναι πιθανό να αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα στη συμμετοχή των μεγάλων τεχνικών ομίλων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Αυτοκινητόδρομος Μορέας: Σε 2 μήνες σε λειτουργία η μεταλλική γέφυρα Τσακώνας

κείμενο από το ypodomes.com
Ακόμα μία παράταση, δίμηνη αυτή τη φορά έδωσε το Υπουργείο Υποδομών στην ανάδοχο εταιρεία ΤΕΡΝΑ για την ολοκλήρωση ενός ακόμα "αιώνιου έργου", που αφορά την μεταλλική γέφυρα Τσακώνας, τμήμα του έργου Παραδείσια-Τσακώνα.

Να θυμίσουμε πως φέτος είναι η δεύτερη φορά που το έργο παρατείνεται χρονικά καθώς πριν το καλοκαίρι είχε δοθεί μία 5μηνη παράταση που έστελνε τότε την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό και έτσι βρεθήκαμε για έχουμε ακόμα μία παράταση στο έργο.

Το μεγάλο οδικό έργο Παραδείσια-Τσακώνα ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τις 28 Ιουνίου 2006 με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης το 2009 και ολοκλήρωθηκε πλην της μεταλλικής γέφυρας Τσακώνας, το 2012.

Το κόστος του έργου ήταν 110εκ.ευρώ και με την έκπτωση ξεκίνησε με 83,1εκ.ευρώ. Ωστόσο στην πορεία του έργου υπήρξαν συμπληρωματικές συμβάσεις της τάξεως των 31εκ.ευρώ(2010) και 6,24εκ.ευρώ (2012) ανεβάζοντας τελικά το κόστο στα 120εκ.ευρώ. Σε αυτό το ποσό πρέπει να προστεθεί και ποσό 3,7εκ.ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες άλλης εταιρείας στο ΥΠΟΜΕΔΙ.

Σήμερα αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Μορέα ενώ στην κατασκευή του τμήματος παρατηρείται έλλειψη ΛΕΑ και είναι εμφανώς πιο στενο το τμήμα Παραδείσια-Τσακώνα από τον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο.

ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
Η γέφυρα της Τσακώνας, μήκους 390 μέτρων στηρίζεται σε τρία σημεία: ένα σε κάθε άκρο της (ακρόβαθρα) και ένα που βρίσκεται πλησιέστερα στην αρχή της (μεσόβαθρο).

Αυτό το τελευταίο είναι και το σημαντικότερο: πρόκειται ουσιαστικά για μια γιγάντια «πρόκα», η οποία θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα της γέφυρας. Από το μεσόβαθρο ξεκινά το τοξωτό μέρος της γέφυρας, μέγιστου ύψους 30 μέτρων, που καταλήγει στην απέναντι άκρη. Στα δύο τόξα, ένα σε κάθε πλευρά, στηρίζεται το μεταλλικό κομμάτι της γέφυρας, πάνω στο οποίο βρίσκεται το οδόστρωμα.

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Αποκλειστική Συνέντευξη Απ.Κατσιφάρα: Αναλαμβάνω εκστρατεία για να φτάσει η Ολυμπία Οδός μέχρι την Τσακώνα

κείμενο από το ypodomes.com
Μία αποκλειστική συνέντευξη έδωσε στον Νίκο Καραγιάννη και το ypodomes.com Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Ανάμεσα στις απαντήσεις που έδωσε μεγάλη αξία έχει η εξαγγγελία εκστρατείας για να φτάσει η Ολυμπία Οδός πέρα από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο και την Τσακώνα.

Δήλωσε αποφασισμένος να μην κάνει πίσω σε αυτό το θέμα αλλά και στο θέμα της ολοκλήρωσης των έργων εκσυγχρονισμού του σιδηρόδρομου μέχρι την Πάτρα και τελικά μέχρι την Καλαμάτα. Σας παρουσιάζουμε παρακάτω ολόκληρη την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη:

Ερ.Έχετε ζήσει τα έργα της Ολυμπίας από την αρχή. Έχουμε δει το έργο να προοδεύει, να  σταματά και να ξαναξεκινά. Ποια είναι η δική σας εικόνα.

Α.Κ: Πράγματι, έχω παρακολουθήσει από τη αρχή την πορεία έργου. Με ρυθμούς κατασκευής, με εργοτάξια φαντάσματα, στάση,  επανεκκίνηση. Η πρώτη διαπίστωση είναι πως έοχυμε απομακρυνθεί από τους αρχικούς χρόνους. Η Ολυμπία Οδός είναι ένα έργο που αφορά την κοινωνία και τη χώρα. Για εμάς είναι έργο ζωτικής σημασίας, είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας. Είναι ένα αναπτυξιακό έργο, έρχεται να δώσει ανάπτυξη.

Η πορεία κατασκευής του συνδυάστηκε με τα μεγάλα προβλήματα της  χώρας, άρα το έργο γίνεται στην πιο δύσκολη συγκυρία και έχει επιπτώσεις. Τώρα που έχουμε όμως συμφωνία πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες και να πιάσουμε τα χρονοδιαγράμματα.

Δεν είμαστε μακριά αλλά με την αποκατάσταση της ροής χρηματοδότησης πρέπει και η εταιρεία να ανταποκριθεί. Το μεγαλύτερο θέμα όμως για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι πως Ολυμπία Οδός χωρίς να φτάνει στην Αρχαίο Ολυμπία και την Τσακώνα δεν είναι Ολυμπία. Εμείς και εγώ προσωπικά δεν συμβιβαζόμαστε να έχουμε μισή οδική αρτηρία. Όραμα μας είναι ο δρόμος να φτάσει Πύργο, Αρχαία Ολυμπία και μέχρι την Τσακώνα. Είναι η μόνιμη και σταθερή μας διεκδίκηση.

Ερ.Εδώ μιλάμε για κάτι μακροπρόθεσμο. Για το τμήμα μέχρι την Πάτρα τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει άμεσα για να πάρει το έργο μπρος.

Α.Κ. Το Νο1 θέμα είναι η ροή χρηματοδότησης, το δεύτερο είναι πως η κοινοπραξία με βάση τη χρηματοδότηση πρέπει να ανταποκριθεί με ταχύτητα και ποιότητα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε χρόνο γιατί το έργο είναι αναπτυξιακό δεν είναι μία απλή οδική αρτηρία. Εμείς θα απαιτήσουμε κάποιο πιο σαφές χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την τμηματική ολοκλήρωση.

Είμαι σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο και τον Υπουργό και αυτά τα ζητήματα τα θέτουμε και θα τα θέτουμεε μέχρι την ολοκλήρωση σε μία δυναμική διαδικαδία. Παρακολουθώ ότι έχουν γίνει τα τμήματα με δύσκολο φυσικό αντικείμενο και είναι ενθαρρυντικό. Έχω επισκεφθεί τα εργοτάξια, υπάρχει καλή ενημέρωση από την εταιρεία και πρέπει να το τονίσω αυτό. Ξέρω τα δύσκολα σημεία και κρατώ ένα τόνο αισιοδοξίας. Αν φύγουν τα δύσκολα τεχνικά σημεία, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να πάμε στα άλλα τμήματα.

Το μεγάλο θέμα είναι η σταδιακή απόδοση τμημάτων και εδώ υπάρχει συνεργασία Υπουργείου-Κοινοπραξίας άρα να έχουμε κατά νου πως όποιο τμήμα ετοιμάζεται να αποδίδεται στην τοπική κοινωνία για να φεύγει ένα θετικό μήνυμα. Κατανοούμε τις τεχνικές δυσκολίες για να βοηθήσουμε και εμείς όμως οι πολίτες θέλουν ένα έργο ολοκληρωμένο, άρτιο με διεθνή στάνταρ και στο σύνολο της την Ολυμπία Οδό. Δεν θα της αλλάξουμε τίτλο να την κάνουμε Πατρών-Αθηνών.

Ερ.Θα ήθελα να αναφερθούμε στη σχέση Περιφέρειας-Υπουργείου. Μιλάτε για Ολυμπία που να φτάνει μέχρι την Τσακώνα. Άρα μιλάμε για κατασκευή και του δυτικού τμήματος. Πως θα επιτευχθεί αυτό οταν δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα το τμήμα Πάτρα-Πύργος;

Α.Κ. Πράγματι η Κυβέρνηση έχει απόσταση με αυτό που είχε εξαγγείλει. Ουσιαστικά είχαμε ένα έργο παραχώρησης μεγάλο που μίκρυνε μέχρι την Πάτρα. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι πρώτης προτεραιότητας θέμα, τι θα γίνει με αυτό το τμήμα (μέχρι τον Πύργο). Έγω θα αναλάβω σε μερικές μέρες εκστρατεία επανεκκίνησης για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου. Δεν συμβιβαζόμαστε σε ένα μισό έργο. Κατανοώ τα προβλήματα που έχουμε ως χώρα αλλά πρέπει να αντιληφθούμε τι σημαίνει ανάπτυξη  σε κάθε γωνιά της χώρας. Για εμάς η Ολυμπία Οδός είναι ευκαιρία ανάπτυξης, δεν είναι ένα απλό οδικό έργο, δεν το αντιλαμβανόμαστε έτσι αλλά ως ένα σύγχρονο αναπτυξιακό οδικό έργο με αρχή και τέλος. Να ξεκινά από την Αθήνα να περνά από την Πάτρα, τον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία και να φτάνει στην Τσακώνα. Μόνο τότε θα είμαστε ευχαριστημένοι και θα ησυχάσουμε. Μέχρι τότε θα βρισκόμαστε σε διεκδίκηση μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο. Η Ολυμπία είναι ένα μεγάλος εθνικός στόχος.

Ερ.Πως οραματίζετε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλλάδα μία ολοκληρωμένη Ολυμπία. Ας πάμε 2 χρονια μετά. Τι πιστευετε ότι θα γίνει.

Α.Κ. Η Περιφέρεια μας πιστεύει ότι η Πάτρα είναι το κέντρο του δυτικού άξονα της χώρας, Το αναπτυξιακό περιβάλλον και η προοπτική της είναι οι συνδυασμένες μεταφορές από και προς την Ευρώπη. Το οδικό δίκτυο είναι η πρώτη βάση για συνδυαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης. Δεν θέλουμε μόνο να διέρχεται ο κόσμος, στην περιοχή υπάρχει μία σπάνια ομορφιά, ιστορία και πολιτισμός. Αυτά τα στοιχεία αν τα εντάξουμε στην αναπτυξιακή διαδικασία και έχοντας καταλάβει τι σημαίνει Αρχαία Ολυμπια για τον πολιτισμό και την τουριστική ανάπτυξη τότε βλέπουμε πως και σε συνδυασμό με το σιδηρόδρομο η Περιφέρεια θα αποκτήσει μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Έχουμε μπροστά μας επίσης την εκμετάλλευση  των υδρογονανθράκων.

Η κατασκευη του έργου απαντά μόνη της τι μπορεί να σημαίνει για την τρίτη πόλη της Ελλάδας  να συμμετέχει ισότιμα στην αύξηση του ΑΕΠ. Πλούτος για τη χώρα, θέσεις εργασίας για την τοπική κοινωνία. Η Πάτρα είναι η κύρια πύλη της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Ερ.Μιλήσατε για το σιδηρόδρομο. Για να ολοκληρωθούν τα έργα εκσυγχρονισμού του ΠΑΘΕΠ απομένει η τελική χάραξη για Πάτρα. Είμαστε στις προμελέτες και μετά το Μάρτιο θα ξεκινήσουν οι μελέτες για την τελική χάραξη. Τι πρέπει να γίνει για να φτάσει το τρένο στην Πάτρα.

Α.Κ.Πρέπει να ολοκληρωθούν καταρχάς τα τμηματα από το Κιάτο μέχρι τη Ροδοδάφνη και το Ρίο. Δεν είναι μόνο το θέμα της υπογειοποίησης που είναι μεγάλο στοίχημα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο πρέπει να φτάσει μέχρι τον Πύργο και την Καλαμάτα. Δεν θα απεμπολήσουμε εμείς δικαιώματα ενός αιώνα. Δεν θα αλλάξουμε,  δεν συμβιβαζόμαστε σε παροδικές ανάγκες, Εμείς για να γνωρίζετε κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια για επεκτείνουμε τον Προαστιακό της Πάτρας, που σήμερα είναι μία βιώσιιμη γραμμή Ρίο-Πάτρα και εξυπηρετεί τον κόσμο και τους φοιτητές μας. Με δική μας προκήρυξη θα επεκταθεί προς Κάτω Αχαγιά και μελλοντικά προς το Αεροδρόμιο του Αραξου. Άρα έτοιμη σιδηροδρομική γραμμή στο σύνολο της, όχι μισές δουλειές, όχι μισά έργα, όχι μισοί σχεδιασμοί

Ερ.Ο σχεδισαμός πρέπει να περιλαμβάνει σύνδεση με το λιμάνι;

Α.Κ.Βεβαίως, το λιμάνι δεν μπορεί να είναι ουδέτερο. Είναι μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας. Θέλουμε μία συνδυασμένη σιδηροδρομική γραμμή, φιλική προς το περιβάλλον που θα υπηρετεί την παραγωγική ανάπτυξη. Εμείς θέλουμε να φτάσει το τρένο στο λιμάνι και να πάει μέχρι Πύργο και Καλαμάτα. Όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, κανένας συμβιβασμός και για κανένα.

Ν.Κ. Σας ευχαριστώ πολύ.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Πέντε μεγάλα έργα οδεύουν για υπογραφή κατασκευής

κείμενο από το ypodomes.com
Εξακολουθεί η ανομβρία φέτος στα έργα. Στο πεδίο των νέων έργων έχουμε να περιμένουμε αρκετά το επόμενο διάστημα. Από πέρυσι μέχρι και πριν το καλοκαίρι είχαμε κάποιες δημοπρατήσεις οι οποίες φαίνεται πως έχουν ωριμάσει και πλέον περνάμε στην υπογραφή τους με ορίζοντα το τέλος του έτους.

Πρόκειται για έργα που τελικά θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ και θα δώσουν νέα πνοή στην πολύπαθη κατασκευαστική κοινότητα. Ποιά είναι όμως αυτά τα έργα;

Το σπουδαιότερο έργο που αναμένεται να υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους είναι το μεγάλο σιδηροδρομικό έργο Ψαθόπυργος-Ρίο. Το κόστος ανέρχεται σε 214εκ.ευρώ και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. Τα έργα θα διαρκέσουν 3 χρόνια με αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2019.

Εξίσου μεγάλο είναι το οδικό έργο του ΒΟΑΚ Πάνορμος-Εξάντης που έχει δημοπρατηθεί απο τις 14 Μαϊου 2014. Ανάδοχος εταιρεία είναι η ΚΞ Πετρής-Αθωνική Τεχνική. Αν ξεπεραστούν τα προβλήματα και υπογραφεί η σύμβαση το έργο θα έχει διάρκεια 3 χρόνια και αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2019.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι ακόμα ένα οδικό έργο στην Κρήτη και αφορά το οδικό τμήμα Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά που έχει ανάδοχο την εταιρεία Κ.Ρούτσης. Εδω έχουμε και κάποια προβλήματα λόγω ενστάσεων.

Προς υπογραφή οδεύει το σιδηροδρομικό έργο ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Πειραιάς-Αθήνα. Το έργο έχει μικρή αρχική διάρκεια (μόλις 10 μήνες) αλλά συνήθως αυτό δεν τηρείται. Ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ.

Έτοιμο για υπογραφή είναι και το έργο κατασκευής έργων μεταφοράς-διανομής νερού από το Φράγμα Ανάβαλου στους Δήμους Ασκληπιείου-Επιδαύρου. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2015. Όταν ξεκινήσει θα απαιτηθούν 24 μήνες για να ολοκληρωθεί.

Σε αναμονή δημοπράτησης είναι τα έργα για τα νέα μεγάλα έργα παραχώρησης, δηλαδή η Υποθαλάσσια Σαλαμίνας και το Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι, ενώ σε φάση δημοπράτησης είναι το Υδροηλεκτρικό έργο Μετσοβίτικου και το Σιδηροδρομικό έργο ολοκλήρωσης του τμήματος Πολύκαστρο-Ειδομένη.

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....
...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι η Ανάπλαση του Φαληρικού Δέλτα;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να αποκτήσει την πρώτη Μαρίνα που θα βρίσκεται στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού;
...η Αθήνα ετοιμάζει 5 μεγάλες αναπλάσεις στην πόλη ; (Ελληνικό, Φάληρο, Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας, Βοτανικός)
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα