Υποδομές στην Ελλάδα

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Σε Μακεδονία και Έβρο νέα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα 700εκ.ευρώ

κείμενο από το ypodomes.com
Σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι τα επόμενα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα της χώρας που προγραμματίζει η ΕΡΓΟΣΕ. Μετά την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Λιμένα  Αλεξανδρούπολης έρχονται έργα που θα δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην σύνδεση με τη Βουλγαρία και την Τουρκία με στόχο την εμπορική αξιοποίηση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
A.ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ), ΜΗΚΟΥΣ 143 ΧΛΜ
Στο πλαίσιο δύο υπογεγραμμένων συμβάσεων υλοποιούνται :
1.    Ανάταξη-εκσυγχρονισμός της σηματοδότησης στο σύνολο της υφιστάμενης γραμμής (Α.Σ. 717), με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2016.

2.    Εγκατάσταση συστήματος ETCS level 1 στο σύνολο της υφιστάμενης γραμμής (Α.Σ. 10005), με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τα τέλη του 2016.

Οι συμβάσεις χρηματοδοτούνται ως έργο-γέφυρα («phasing») από το ΕΠΕΠ 2007-2013 και από το Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020.

Τα μεγάλα έργα που θα γίνουν αφορούν την ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, τη σύνδεση με το λιμάνι της Καβάλας αλλά και την σύνδεση του Έβρου με τα δίκτυα Βουλγαρίας και Τουρκίας. Αναλυτικά τα έργα σε  φάση προγραμματισμού είναι τα παρακάτω:

Προγραμματίζεται η αναβάθμιση της υποδομής και επιδομής της γραμμής στο τμήμα Στρυμόνα-Προμαχώνα και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο σύνολο της γραμμής Θεσσαλονίκη-Στρυμόνας-Προμαχώνας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020, με προϋπολογισμό 105 εκατ. ευρώ.

Βρίσκεται σε εξέλιξη  η εκπόνηση από την ΕΡΓΟΣΕ της μελέτης για την αναβάθμιση του τμήματος Στρυμόνας-Προμαχώνας.

Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση της γραμμής, υπάρχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση και βρίσκονται υπό σύνταξη τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Εκτιμώμενος χρόνος δημοπράτησης : Α’ τρίμηνο 2016,
Έναρξη - ολοκλήρωση κατασκευής: Οκτώβριος 2016 - Ιούνιος 2019.

Β.  ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΥΘΙΟ (ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ) -  ΟΡΜΕΝΙΟ (ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ), ΜΗΚΟΥΣ 175 ΧΛΜ
Αναβάθμιση, σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση γραμμής Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου
Η υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου (ελληνοβουλγαρικά σύνορα) αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού άξονα Ανατολής-Δύσης και ταυτόχρονα μέρος του σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολη-Βurgas Βουλγαρίας  που ενώνει την Μεσόγειο με τη Μαύρη Θάλασσα.

Στην εν  λόγω γραμμή και σε μεγάλα τμήματά της έχει γίνει ανακαίνιση της επιδομής από τον ΟΣΕ και την Εγνατία Οδό. Η γραμμή δεν διαθέτει ηλεκτροκίνηση και σύγχρονη σηματοδότηση με τηλεδιοίκηση. Για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του άξονα απαιτείται η εγκατάσταση σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης επί  του συνόλου της γραμμής και ταυτόχρονα θα γίνει ανακαίνιση υποδομής – επιδομής στα εναπομείναντα τμήματα (κυρίως στο τμήμα από το Ορμένιο μέχρι τα σύνορα με Βουλγαρία).

Απαιτείται η εκπόνηση των  αναγκαίων μελετών για την αναβάθμιση της γραμμής και των προμελετών για τα συστήματα ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης.

Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2020 και έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»  2014 – 2020 για χρηματοδότησή του.

Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 250 εκ. € μη συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων, ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός του δικτύου και μειώνεται σημαντικά ο χρόνος διαδρομής, ενώ θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών μέσω του σιδηροδρόμου.

Παράκαμψη πόλης Αλεξανδρούπολης και ανακαίνιση επιδομής Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης.
Το έργο αφορά στην αλλαγή της σιδηροδρομικής χάραξης στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης με παράκαμψη του αστικού ιστού, τη σύνδεση με το νέο λιμένα Αλεξανδρούπολης, την αποκατάσταση της επικοινωνίας στη ζώνη διέλευσης της νέας χάραξης και την ανακαίνιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται :
-Σημαντική μείωση των χρόνων διαδρομής, λόγω άρσης των βραδυποριών και παλινδρομήσεων, με την παράκαμψη του αστικού ιστού.
-Αύξηση της ασφάλειας λόγω απομάκρυνσης από αστική περιοχή.
-Δυνατότητα ανάληψης αυξημένου εμπορευματικού έργου ως αποτέλεσμα του ορθολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων στον Σ.Σ.
-Περιβαλλοντικά οφέλη από την παράκαμψη της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

H ΕΡΓΟΣΕ έχει ολοκληρώσει το σύνολο των μελετών του εν λόγω έργου, με τις οποίες ωριμάζει  η κατασκευή του. Για την κατασκευή του  ανωτέρου  έργου απαιτείται η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και η κήρυξη απαλλοτριώσεων.

Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2020 και έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»  2014 – 2020 για χρηματοδότησή του.

Ο εκτιμώμενος Προϋπολογισμός του  έργου  ανέρχεται στο ποσό των 85 εκ. €. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των απαλλοτριώσεων.

Νέα γραμμή σύνδεσης του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας (λιμένα Φίλιππος).
Το έργο αφορά στην κατασκευή της νέας μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής που συνδέει τον εμπορικό λιμένα της Καβάλας (Λιμένας Φίλιππος στην περιοχή της Νέας Καρβάλης) με την υφιστάμενη Σιδηροδρομική Γραμμή Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται :
-Ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών με την ανάληψη εμπορευματικού έργου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές από το λιμένα, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα το σύνολο των εμπορευμάτων, που διακινούνται από το λιμένα και τις πέριξ αυτού παραγωγικές εγκαταστάσεις προς τις αγορές της ελληνικής ενδοχώρας και τις διεθνείς αγορές  διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω θαλάσσιων (πλοίο) και οδικών μεταφορών (φορτηγά).

-Βελτίωση του επιπέδου χερσαίας διασύνδεσης του λιμένα και αύξηση της παραγωγικότητας της περιοχής ως πύλη φορτίων από / προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

-Ώθηση στην ανάπτυξη των εμπορικών μεταφορών της ευρύτερης περιοχής με τρένο που αποτελεί το πιο οικολογικό, οικονομικό και ασφαλές μέσο μεταφοράς.

Έχει ολοκληρωθεί η Α’ και η Β΄ φάση μελετών, ενώ η Γ’ φάση των μελετών (με την οποία επιτυγχάνεται η πλήρης μελετητική ωρίμανση του έργου) έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο Πολυετές  πρόγραμμα εργασιών 2014 των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών με χρηματοδότησης από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Η εκπόνηση των μελετών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017, οπότε θα παραδοθούν έτοιμα και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου της κατασκευής.

Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2020 και έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»  2014 – 2020 για χρηματοδότησή του.

Ο εκτιμώμενος Προϋπολογισμός του  έργου  ανέρχεται στο ποσό των  250 εκ. €. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των απαλλοτριώσεων.

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Το 2020 η ολοκλήρωση των έργων στον Αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος

κείμενο από το ypodomes.com
Το 2020 θα είναι έτοιμο το πρώτο τμήμα της Δυτικής Ολυμπίας Οδού που αφορά τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος. Από έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών που διαθέτει το ypodomes.com, σε απάντηση ερώτησης θα το θέμα του βουλευτή των ΑΝΕΛ Νίκου Νικολόπουλου, προκύπτει πως τα έργα θα απαιτήσουν 3,5 χρόνια από τη στιγμή που θα υπογραφούν.

Με βάση την εμπειρία της διαγωνιστικής περιόδου στην Ελλάδα ειδικά σε επίπεδο μεγάλων έργων και με δεδομένο ότι οι προκηρύξεις θα βγουν το καλοκαίρι και οι διαγωνισμοί θα ξεκινήσουν νωρίς το Φθινόπωρο τα έργα κατ` εκτίμηση θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2016. Επίσης μην ξεχναμε πως τα μεγάλα έργα με χρηματοδότηση ΣΕΣ 2014-2020 όπως έχει αναφέρει σε ρεπορτάζ το ypodomes.com θα κλειδώσουν προς το τέλος του έτους

Αυτό φυσικά με την αίρεση ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις επί ενστάσεων που θα καθυστερήσουν τους διαγωνισμούς. Τα 3,5 χρόνια ανά εργολαβία μας οδηγούν σε ολοκλήρωση το 2020 το νωρίτερο καθώς στην ελληνική πραγματικότητα των έργων το ποσοστό που ολοκληρώνεται στην ώρα τους είναι σχεδόν μηδενικό.

Το έργο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη μάχη του Υπουργείου Υποδομών στη Βουλή καθώς έχει δεχθεί σωρεία ερωτήσεων από όλα τα κόμματα. Η επιλογή της ακύρωσης και επαναδημοπράτησης με "σπάσιμο" των εργολαβιών σε 8-9 τμήματα είναι μία κίνηση υψηλού ρίσκου.

Αν πετύχει θα δικαιώσει την συνολική πολιτική που επιλέγει ο κος Σταθάκης με τον κο Σπίρτζη. Αν αποτύχει θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση παρόμοια με τα έργα του Άκτιο-Αμβρακία (που έχουμε σαλαμοποίηση των εργολαβιών) που τα έργα έχουν καθυστέρηση ήδη 2 ετών και προβλέπεται η ολοκλήρωση σε συνολική καθυστέρηση 5 και πλέον ετών.

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΓΙΑ
Στο έγγραφο του Υπουργείου αναφέρεται και το αίτημα για την αλλαγή χάραξης στο τμήμα μέχρι την Κάτω Αχαγιά. Αυτή την εποχή γίνεται μία διερεύνηση της πιθανότητας αυτή που όμως καθιστά απαγορευτική την δημοπράτηση του έργου μέχρι το 2020 καθώς όπως αναφέρεται η ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών της νότιας χάραξης θα απαιτήσει κατ`ελάχιστο 3,5  χρόνια (προετοιμασία μελέτης, διαγωνισμό μελέτης, ανάθεση και εκπόνηση κύριων και υποστηρικτικών μελετών και έκδοση νέων περιβαλλοντικών όρων).

Αυτό σημαίνει πως αν τελικά το Υπουργείο κατέληγε σε αυτή τη λύση θα υπήρχε μία "τρύπα" στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος και θα χανόταν και η χρηματοδότηση από τον ΣΕΣ 2014-2020.

Οι πιθανότητες ως εκ τούτου να δούμε νέα χάραξη σε αυτό το τμήμα παραμένουν ελάχιστες.

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Αυτοκινητόδρομοι: Τα δίκαιο αίτημα των κινητικά αναπήρων

κείμενο από το ypodomes.com
Αίτημα για ελεύθερη διέλευση από τους αυτοκινητόδρομους με διόδια της χώρας απέστειλε στον Υπουργό Υποδομών κο Χρήστο Σπίρτζη, η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ).

Συγκεκριμένα η ΕΟΚΑ ζητά να θεσπιστεί διάταξη για την ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών αυτοκινήτων και την απαλλαγή τους από τα διόδια όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας μας χωρίς καμία εξαίρεση (Νέα Οδός, Ολυμπία Οδός, Ε65, Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Αυτοκινητόδρομος Μορέας, Αττική Οδός, Γέφυρα Α.Ε., Εγνατία Οδός, κλπ), με επίδειξη της άδειας του αναπηρικού αυτοκινήτου ή του ειδικού δελτίου στάθμευσης, είτε επιβαίνει σε αυτό είτε όχι το άτομο με αναπηρία.

Κύκλοι του Υπουργείου Υποδομών είπαν στο ypodomes πως το Υπουργείο θα επιδιώξει την εύρεση μιας λύσης μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες παραχώρησης που θα επιτρέπει σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να μπορούν να διέρχονται ελεύθερα από τα διόδια των αυτοκινητόδρομων.

Όπως ανέφερε στο ypodomes.com ο Τομεάρχης Υποδομών της ΝΔ κος Λευτέρης Αυγενάκης "Τα άτομα με κινητικά προβλήματα, πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης από το κράτος, κυρίως κατά τις μετακινήσεις τους, για τους οποίους είναι αρκετά δαπανηρές και αυξημένες. Είτε αυτό αφορά τις οδικές μετακινήσεις, είτε με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η εύκολη πρόσβαση σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΜ από άτομα με κινητικές αναπηρίες είναι το minimum των προϋποθέσεων που πρέπει να επιτύχει άμεσα η Πολιτεία. Ως εκ τούτου βλέπουμε θετικά το δίκαιο αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων."

Όπως αναφέρει στην επιστολη της η ΕΟΚΑ "δυστυχώς τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα αυτά με τις βαριές κινητικές αναπηρίες που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό των αναπήρων της χώρας μας, είναι καταδικασμένοι σε αποκλεισμό από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.), λόγω της ανύπαρκτης προσβασιμότητας τους, ιδιαίτερα αυτών που ζουν στην επαρχία.

Αλλά και όσοι ζουν στην Αθήνα, προτιμούν να μετακινούνται με το Ι.Χ. τους, για λόγους μη προσβασιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ). Πολλοί από αυτούς δε αναγκάζονται να χρησιμοποιούν την Αττική Οδό για να φθάσουν στον προορισμό τους. Έτσι ακόμα και σε καθημερινή βάση καταβάλλουν διόδια για να πάνε στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, για ιατρική παρακολούθηση, στο αεροδρόμιο κ.α.
Συνολικά, τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα αυτά με τις βαριές κινητικές αναπηρίες, λόγω αυτού του αποκλεισμού που βιώνουν, αναγκάζονται να μετακινούνται κυρίως με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος μεταφοράς τους. Εάν συνυπολογίσουμε και τη δαπάνη διέλευσης των διοδίων, το κόστος μετακίνησής τους θεωρείται απαγορευτικό."

Μιλώντας στο ypodomes η Τομεάρχης Υποδομών στο Ποτάμι κα Νίκη Φούντα είπε "η συμμορφωση της Ελλάδας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι μια απαίτηση που δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο. Η ανθρώπινη πλευρά κάθε απόφασης και κάθε αλλαγής, ειδικά στους καιρούς που ζούμε, οφείλει να είναι το ζητούμενο.

Η αίτηση του κόσμου του ΟΚΑΕ για την κατάλληλη αντιμετώπιση τωμ ΑμεΑ από τις εταιρείες παραχώρησης, αλλά κυρίως από την Πολιτεία, οφείλει να κατοχυρωθεί άμεσα. Το μέτρο "προστασίας" των ανθρώπων που έχουν ανάγκη την πρόνοια του Κράτους και της κοινωνίας ολόκληρης, δεν μπορεί όμως καν να περιοριστεί στα άτομα με αναπηρία, αλλά οφείλει να γενικευτεί σε όλες τις ευπαθείς ομάδες, όπως σε κάθε ευνομούμενο κράτος. Μόνο τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κοινωνική μέριμνα, που τόσο ανάγκη έχουν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι γύρω μας. Από άποψη ψυχολογίας, αλλά κυρίως από άποψη ουσίας. Είναι καιρός να προχωρήσουμε επιτέλους στα απαραίτητα βήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης."

Όπως είπε στο ypodomes ο Πρόεδρος του ΟΚΑΕ κος Μ.Κορωναίος, στην υπόλοιπη Ευρώπη η διέλευση των κινητικά αναπήρων είναι δεδομένη. "Όταν ζούσα στην Αγγλία η διέλευση μου από τους αυτοκινητόδρομους ήταν δωρεάν και μάλιστα όχι μόνο με το δικό μου αυτοκίνητο αλλά ακόμα και όταν ήμουν συνεπιβάτης, με την επίδειξη της κάρτας μου".

"Στην Ελλάδα μέχρι το 2008 επίσης είχαμε δωρεάν διέλευση. Δεν ζητάμε διαφορετική αντιμετώπιση, ζητάμε να εφαρμοστούν αυτονόητες κοινωνικές πολιτικές, όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες κοινωνίες".

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Βρόγχος για το ΣΕΣ 2014-2020 τα ανολοκλήρωτα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013

κείμενο από το ypodomes.com
Και να που είμαστε και πάλι σε δίλημμα:  τι κάνουμε με τα έργα που τρέχουν; Από εδώ από το ypodomes.com έχουμε τονίσει πολλές φορές το πρόβλημα που υπάρχει με τα έργα ΕΣΠΑ που δεν πρόκειται να προλάβουν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, χρόνο λήξης χρηματοδότησης τους. Φυσικά δεν αναφερόμαστε στα έργα-γέφυρες που προβλέπεται η χρηματοδότηση τους από το ΣΕΣ.

Το πόσο επείγον γίνεται αυτό το θέμα φάνηκε και από την τοποθέτηση του Γιώργου Σταθάκη όταν πριν λίγες μέρες από το Economist ο Υπουργός ΟΙΚΥΝΑΤ μίλησε για δανεισμό για να ολοκληρωθούν τα τρέχοντα έργα ΕΣΠΑ για να μην διαταραχθεί η νέα προγραμματική περίοδο.

Το πρόβλημα της μετακίνησης δεκάδων (αν όχι εκατοντάδων) έργων από το ΕΣΠΑ στο ΣΕΣ 2014-2020 είναι ένα εκρηκτικό πρόβλημα καθώς επί της ουσίας παγώνει και μεταφέρει δεκάδες άλλα έργα που είναι προγραμματισμένα να υλοποιηθούν από το ΣΕΣ. Γιατί;

Ανάλογα με τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν τα έργα που δεν θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες θα πρέπει αναγκαστικά να τα ρίξουμε στη χρηματοδότηση του ΣΕΣ 2014-2020 για να μην μείνουν ανολοκλήρωτα και κυρίως για να μην ζητηθούν τα κονδύλια πίσω από την ΕΕ.

Αυτόματα σημαίνει μείωση των χρημάτων για νέα έργα. Το ποσό από όλα τα προγράμματα για την κατασκευή Υποδομών και έργων Περιβάλλοντος μέχρι το 2020 ανέρχεται σε 5,2 δις ευρώ και ήδη είναι overbooked (στο 140%). Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και έργα-γέφυρες που χρηματοδοτούνται και από ΕΣΠΑ και από ΣΕΣ.

Δηλαδή από ένα ήδη υπερφορτωμένο πρόγραμμα έργων θα πρέπει να αφαιρέσουμε το ποσό που απαιτείται για τα έργα που δεν πρόκειται να τελειώσουν όπως υπολογιζόταν στο ΕΣΠΑ 2007-2014  και ότι απομείνει θα πρέπει να μοιραστεί στα νέα έργα του ΣΕΣ. Το ποσό αυτό θα το γνωρίζουμε μετά το καλοκαίρι όταν θα φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η ΙΔΕΑ ΣΤΑΘΑΚΗ
Η πρόταση (ή ιδέα) του Υπουργού ΟΙΚΥΝΑΤ είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή η κατάσταση με έργα που συνεχώς μεταφέρονται την έχουμε συναντήσει σε όλα τα προηγούμενα πακέτα ευρωπαϊκού χρήματος. Σε μία τέτοια περίπτωση, εφόσον γίνει εφικτή, θα μπορέσει το ΣΕΣ να υλοποιηθεί ομαλά χωρίς το «πρέσινγκ» αυτών των έργων και θα δώσει ανάσα τόσο στην προετοιμασία τους, όσο –και σημαντικότερο- στον χρόνο υλοποίησης. Ερώτημα είναι από που θα μπορούσε να αντληθεί ένα τέτοιο δάνειο..

Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις τα έργα ΕΣΠΑ που δεν θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31.12 (ή έστω και με μία σιωπηρή εξαίρεση και παράταση από την ΕΕ) αναδεικνύονται σε βασικό παράγοντα της εξέλιξης παραγωγής νέων έργων στη χώρα μας που πρακτικά έχουν παγώσει εδώ και μήνες.

ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
Από τον Ιούνιο πάντως, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών στο ypodomes.com αναμένεται να δοθεί η νέα λίστα των έργων με προτεινόμενη χρηματοδότηση από το Πακέτο Γιουνκέρ που όμως έχει μία «παγίδα».

Τα έργα με χρηματοδότηση από το EFSI (έτσι ονομάζεται το Πακέτο Γιουνκέρ) πρέπει να έχουν ανταποδοτικότητα, να δημιουργούν έσοδα. Με αυτό το σκεπτικό, πολλά από τα παραδοσιακά έργα της χώρας (βλέπε οδικά) απορρίπτονται, εκτός αν μπουν διόδια, γεγονός αποτρεπτικό για την προώθηση τους.

Γεγονός είναι πως στο Υπουργείο Υποδομών Σταθάκης, Σπίρτζης, Δέδες και Πέρκα έχουν πολύ δουλειά το επόμενο διάστημα με τα προβλήματα να αυγατίζουν και τα χειρότερα για τα έργα να έρχονται μετά από το καλοκαίρι.

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Σε κατασκευή ο πρώτος υπόγειος σταθμός του Προαστιακού Αθηνών στο ΖΕΦΥΡΙ

κείμενο από το ypodomes.com
Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η κατασκευή ενός νέου Προαστιακού Σταθμού εντός του άξονα Κιάτο-Αεροδρόμιο. Πρόκειται για τον σταθμό ΖΕΦΥΡΙ ο οποίος κατασκευάζεται ήδη μέσω της εργολαβίας της Β` φάσης ανάπτυξης του Θριάσιου Πεδίου.

Το έργο με αυτόν τον τρόπο "κλειδώνει" τη χρηματοδότηση του που εκτιμήθηκε σε 7,818,979.83 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση ο σταθμός θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας - Ενέργειας" του Ε.Π. "Αττική" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο σταθμός κατασκευάζεται επί της Αττικής Οδού ενδιάμεσα στους σταθμούς ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ και ΣΚΑ/ΑΧΑΡΝΑΙ και θα είναι ο μοναδικός "υπόγειος σταθμός" του δικτού του Προαστιακού καθώς βρίσκεται μέσα σε cut&cover της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, η λειτουργία του σταθμού προβλέπεται μέσα στο καλοκαίρι του 2016.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του κτιρίου επιβατών και του περιβάλλοντα χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Ζεφυρίου, που χωροθετείται επί της ν.δ.σ.γ. Αθηνών-Κορίνθου.
 
Πρόκειται για τον σιδηροδρομικό σταθμό που θα κατασκευαστεί στο
Ζεφύρι, εντός υπάρχουσας κατασκευής, τύπου cut & cover με κατακόρυφες
προσβάσεις από την επιφάνειά της. Το κατασκευασμένο cover & cut εκτείνεται από
την Χ.Θ. 3+580.00 ως την Χ.Θ. 4+018.50.

Στο έργο περιλαμβάνονται η υπόγεια αποβάθρα, οι κλίμακες πρόσβασης στις αποβάθρες και τα κτίρια στέγασης των εισόδων προς αυτές. Περιλαμβάνεται η κατασκευή των οικοδομικών εργασιών, των στεγάστρων και των Η/Μ εγκαταστάσεων του σταθμού.

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνονται στο έργο είναι οι εξής:
• Εγκαταστάσεις ύδρευσης – άρδευσης  
• Εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων & αποστράγγισης ομβρίων
• Εγκαταστάσεις κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη – αερισμός)
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων (ηλεκτροφωτισμός – κίνηση)
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων (αντικλεπτικά συστήματα μόνον για
τον σταθμό των Λιοσίων)
• Εγκαταστάσεις  πυρασφαλείας (πυρόσβεση & πυρανίχνευση)
• Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας – Γειώσεις
• Ανελκυστήρες – Κυλιόμενες κλίμακες- τις επιμερισμένες στο παρόν έργο, για την περίοδο υλοποίησης αυτού, επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ (τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές, ενοίκια χώρων γραφείων, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση και φυσικό αέριο) μέχρι συνολικού ποσοστού 4% του επιλέξιμου Π/Υ.

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....
...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι η Ανάπλαση του Φαληρικού Δέλτα;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να αποκτήσει την πρώτη Μαρίνα που θα βρίσκεται στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού;
...η Αθήνα ετοιμάζει 5 μεγάλες αναπλάσεις στην πόλη ; (Ελληνικό, Φάληρο, Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας, Βοτανικός)
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα