Υποδομές στην Ελλάδα

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Η περιβαλλοντική θωράκιση των έργων

κείμενο από το ypodomes.com
Μια από τις σοβαρότερες διαδικασίες για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προγραμματισμό της ανάπτυξης είναι η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, η οποία εφαρμόζεται στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από την οριστική έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων, είτε εθνικού επιπέδου είτε τοπικής εμβέλειας.

Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο είναι η διαδικασία εκτίμησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει:
-την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ),
-τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων,
-τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη της απόφασης έγκρισης του προγράμματος, και τέλος
-τη δημοσιοποίηση της απόφασης αυτής.


Σκοπός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθμίζονται κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο τα περιβαλλοντικά ζητήματα των σχεδίων και προγραμμάτων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μιλώντας στο ypodomes.com ο Αλέξανδρος Κουλίδης, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και ειδικός συνεργάτης της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ κ. Νάντιας Γιαννακοπούλου, εξηγεί: "Οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εκπονούνται και αξιολογούνται στο πλαίσιο της ανάγκης για την πρωιμότερη δυνατή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προγραμματισμό της ανάπτυξης.

Η ανάγκη αυτή αποτελεί νομοθετημένη υποχρέωση σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς και στη χώρα μας, στην οποία υιοθετήθηκε από το 2006. Ονομάζεται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, εφαρμόζεται σε όλα τα μεγάλα σχέδια και προγράμματα και αποτελεί μια σοβαρή εγγύηση ότι οι στρατηγικές αναπτυξιακές επιλογές θα είναι συμβατές με τις ανάγκες και ευαισθησίες του περιβάλλοντος.

Η ΣΜΠΕ οφείλει να είναι μια αναλυτική, εκτεταμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος. Παράλληλα, αποτελεί τη βάση για ευρεία δημόσια διαβούλευση, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια, με τη συμμετοχή όλων όσων ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, είτε πρόκειται για πολίτες και φορείς εκπροσώπησής τους, είτε για φορείς και υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη κατά την έγκριση της ΣΜΠΕ και συνδιαμορφώνουν τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς υπό τους οποίους θα εξειδικευθεί και θα υλοποιηθεί το σχέδιο ή πρόγραμμα".

Αυτή την περίοδο, διεξάγονται ευρύτατες διαβουλεύσεις επί των ΣΜΠΕ που αφορούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ (του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020» όπως είναι η πλήρης ονομασία του). Πρόκειται για δεκαπέντε μελέτες (13 για τα ισάριθμα περιφερειακά προγράμματα και 2 για τα τομεακά εθνικού επιπέδου), οι οποίες εκτιμούν και αξιολογούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή των προγραμμάτων της νέας περιόδου, των οποίων η δημόσια δαπάνη υπερβαίνει αθροιστικά τα 19,3 δισ. €. Πρόκειται επομένως για πολύ σημαντικούς σχεδιασμούς, στους οποίους το περιβάλλον διαδραματίζει κομβικό ρόλο.»

Παράλληλα με τα επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, έχει τεθεί σε διαβούλευση η ΣΜΠΕ του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών, εν συντομία ΣΠΕΜ. Το πλαίσιο αυτό αποτυπώνει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική, έως το 2025, των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης. Με την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, εξασφαλίζεται ότι το ΣΠΕΜ θα ενσωματώσει ικανοποιητικά την περιβαλλοντική διάσταση, ώστε τα έργα των μεταφορών που θα υλοποιηθούν στο μέλλον, να σέβονται τις φυσικές και ανθρωπογενείς πτυχές του περιβάλλοντος και να ευθυγραμμίζονται με τη βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αειφόρος ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα