Υποδομές στην Ελλάδα

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΟΣΕ: Στην αναμονή για χρηματοδότηση η υπόγεια διάβαση στην Μενεμένη

κείμενο από το ypodomes.com
Στην χρηματοδότηση κόλλησε προς το παρόν το έργο της υπόγειας διάβασης στην περιοχή της Μενεμένης. Αν και ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2014 και προχώρησε σχετικά γρήγορα, η σύμβαση περιμένει την έλευση του νέου προέδρου αλλά και την εξασφάλιση  χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ.

Το έργο είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014 που όμως δεν χρειάστηκε καθώς το έργο δεν συμβασιοποιήθηκε. Τώρα είμαστε στην προσπάθεια ένταξης του σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, μέσω της Συλλογικής Απόφασης Ε078/5 με κωδικό Πράξης: 2014ΣΕ07850000, εντάσσεται δε στην πράξη με τίτλο: «Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού  Αγ. Παρασκευής–Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης».

Το έργο περιλαμβάνει δύο υπόγειες διαβάσεις, η μία για την κίνηση των αυτοκινήτων και η μία για την κίνηση των πεζών. Με την αποπεράτωσή του δεν θα υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες διαβάσεις εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, η οποία τέμνει τον κεντρικό δρόμο εισόδου στο κέντρο της Μενεμένης. Η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών είναι αυξημένη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στο πλάι της διάβασης λειτουργεί το μηχανοστάσιο του ΟΣΕ με συχνή κίνηση αμαξοστοιχιών, που κάνουν ελιγμούς στις γραμμές.

Προσωρινός ανάδοχος είναι η εταιρεία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 36,75%. Το κόστος του έργου είναι 20,17εκ.ευρώ. Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών έχει οριστεί σε 22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου αφορά  στην κατάργηση υφιστάμενης ισόπεδης διάβασης για την αποκατάσταση της διακοπής του αστικού ιστού, που επιφέρει η ύπαρξη των σιδηροδρομικών γραμμών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μενεμένης.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η  απρόσκοπτη κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών και η ασφαλής σύνδεση (οδική και πεζών) αφ' ενός των δύο τμημάτων του Δήμου Μενεμένης των εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών και αφ' ετέρου του βορείου και κεντρικού τμήματος του Δήμου με το κύριο οδικό δίκτυο προς νότο (οδοί Μοναστηρίου, Γρηγορίου Ε', κλπ.).

Τούτο πραγματοποιείται με την κατασκευή δύο ανισόπεδων διαβάσεων: α) Κ.Δ. πεζών στη Χ.Θ. 0+902,10 Σ.Γ. Θεσσαλονίκης - Φλώρινας (Θ–Φ) και β) στη Κ.Δ. οχημάτων Χ.Θ.1+130 Σ.Γ. Θεσσαλονίκης – Φλώρινας (Θ–Φ). Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται παράλληλα η σύνδεση και η αποκατάσταση της επικοινωνίας της ευρύτερης περιοχής (Θεσσαλονίκη, Αμπελόκηποι, Εύοσμος) με τον Δήμο Μενεμένης, η οποία σήμερα εξυπηρετείται από την ισόπεδη διάβαση της οδού Αγ. Παρασκευής (Χ.Θ. 0+902,10 της ΣΓ Θ-Φ).
      
Το έργο δίνει τη δυνατότητα κατάργησης της σημερινής ισόπεδης διάβασης των σιδηροδρομικών γραμμών, επί της οδού Αγ. Παρασκευής, με αποτέλεσμα την βελτίωση των οδικών κυκλοφοριακών συνθηκών στη περιοχή και την ασφαλέστερη κίνηση πεζών και οχημάτων, όπως επίσης και την απρόσκοπτη κυκλοφορία των σιδ/κών συρμών.

Η ισόπεδη διάβαση επί της οδού Αγ. Παρασκευής είναι η μοναδική σύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, από τον Επιβατικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (οδός Αγίων Πάντων) έως την οδό Αγαμέμνονος (δυτικά του Δενδροποτάμου, στην περιοχή του Δήμου Ευόσμου).

Αναλυτικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :
•    Το τεχνικό έργο κάτω διάβασης οχημάτων στην Χ.Θ.1+130 της Σ.Γ. Θ-Φ, κλειστής διατομής αξονικού μήκους 90,00 m,  με τις ράμπες εισόδου-εξόδου και τους τοίχους αντιστήριξης,
•    Το οδικό τμήμα της ΚΔΟ, διπλής κατεύθυνσης, μήκους 586,25 m, από την οδό Μοναστηρίου έως την οδό Αγ. Παρασκευής, με τις οριζόντιες και κατακόρυφες σημάνσεις και τις παράπλευρες οδούς,
•    Το τεχνικό έργο της Κάτω Διάβασης Πεζών, στην Χ.Θ.0+902,10 της ΣΓ Θ-Φ, κλειστής διατομής αξονικού μήκους 48,00 m,  με τις ράμπες εισόδου-εξόδου, τους τοίχους αντιστήριξης, τα κλιμακοστάσια και τους υδραυλικούς ανελκυστήρες,
•    Τα υδραυλικά έργα απορροής ομβρίων στα τεχνικά και τις οδούς, την εγκατάσταση δύο αντλιοστασίων και το δίκτυο απορροής ομβρίων σε τοπικό αποδέκτη,
•    Τον ηλεκτροφωτισμό των οδών και των τεχνικών έργων,
•    Την κατασκευή πλήρως σηματοδοτούμενου οδικού κόμβου στην συμβολή της οδού Καραντινού με την οδό Μοναστηρίου,
•    Τις απαιτούμενες σιδηροδρομικές εργασίες διατήρησης και αποκατάστασης της λειτουργίας των υφιστάμενων  σιδηροδρομικών γραμμών, έτσι ώστε να διατηρείται η ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική κυκλοφορία σηματοτεχνικά σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου,  
•    Τις απαιτούμενες εργασίες για την προσαρμογή του εξοπλισμού σηματοδότησης, που βρίσκεται στην επηρεαζόμενη από τις κατασκευαστικές εργασίες περιοχή, με την εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας  του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Ο.Σ.Ε. και την απρόσκοπτη λειτουργία της σηματοτεχνικής περιοχής του ΤΧ5 (ως περιοχή ΤΧ5 νοείται οι γραμμές και ο σηματοτεχνικός εξοπλισμός από το ΤΧ2 έως το ΤΧ5) (χάλκινου καλωδίου και καλωδίου οπτικών ινών) κατά την διάρκεια της κατασκευής της Κάτω Διάβασης,  
•    Τις απαιτούμενες εργασίες για την προσαρμογή  του εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης, που βρίσκεται στην επηρεαζόμενη από τις κατασκευαστικές εργασίες περιοχή.

Επισημαίνεται ότι για τις εργασίες στην περιοχή των σιδηροδρομικών γραμμών απαιτείται η προσωρινή αποξήλωση, μεταφορά, αποθήκευση και εν συνεχεία επανεγκατάσταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων, καλωδίων κλπ. των συστημάτων Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών κλπ., εργασίες οι οποίες θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο του έργου.

Συμβατικά στο έργο λαμβάνεται σαν σημείο αναφοράς της χιλιομέτρησης το Κτίριο Επιβατών του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Σ.Σ.Θ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα