Υποδομές στην Ελλάδα

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Χαρίτσης: Με ασφάλεια θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2017 τα έργα ΕΣΠΑ

Με περισσότερα από 8 δισ. ευρώ πρόκειται να χρηματοδοτηθεί η αγορά στη διάρκεια του 2016, αναγγέλλει μιλώντας προς «Το Βήμα» ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ κ. Αλέξης Χαρίτσης. Εξηγεί ότι με το νέο ΕΣΠΑ προκρίνονται κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους έργα υποδομής, ενώ έχουν εξευρεθεί ως το 2017 τα κονδύλια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των έργων που έχουν απομείνει στο προηγούμενο ΕΣΠΑ.

Είναι γνωστό ότι η ελληνική οικονομία έχει μεγάλη έλλειψη κεφαλαίων. Για το 2016 τι περιθώρια υπάρχουν και με πόσα κεφάλαια από το ΕΣΠΑ εκτιμάτε ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί;
«Η ερώτηση είναι πολύ σημαντική, αφού μόνο με την εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων μπορούμε να μιλάμε για αντιστροφή του κλίματος της αποεπένδυσης που οι πολιτικές λιτότητας δημιούργησαν. Οι πόροι που θα διατεθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το 2016 ανέρχονται σε 6,75 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 6 δισ. αφορούν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και τα υπόλοιπα το εθνικό.

Τα κονδύλια αυτά θα πολλαπλασιαστούν από τη μόχλευση που θα προκληθεί από τη διάθεσή τους στην αγορά. Σε ό,τι αφορά λοιπά ιδιωτικά κεφάλαια, η χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς (ΕΙΒ, EBRD, IBRD κ.ά.), υπό προϋποθέσεις, μπορεί να φθάσει ως τα 2 δισ. ευρώ.

Είναι προφανές ότι οι πόροι του ΕΣΠΑ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της αγοράς. Αρα πρέπει να αναζητηθούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Τόσο η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η ομαλοποίηση της χρηματοδότησής τους όσο και η αναδιάρθρωση του χρέους θα σταθεροποιήσουν περαιτέρω την ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι στον κεντρικό λογαριασμό του ΕΣΠΑ για την κάλυψη των απαιτήσεων χρηματοδότησης των προγραμμάτων εντός του 2015 που αφορούν την περίοδο 2007-2013, αλλά και για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της περιόδου 2014-2020. Ο ρυθμός των πληρωμών έχει σχεδόν τριπλασιαστεί και βαίνει συνεχώς αυξανόμενος».

Το νέο ΕΣΠΑ, της περιόδου 2014-2020, ποιους κλάδους και ποιες περιφέρειες της χώρας πρόκειται να χρηματοδοτήσει;
«Πλέον έμφαση δίδεται σε τομείς που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τη στρατηγική "έξυπνης εξειδίκευσης", που έχει συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν εντοπιστεί οκτώ βασικοί άξονες για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος:

Αγροδιατροφή, Βιοεπιστήμες - Υγεία - Φάρμακα, Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Ενέργεια, Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, Μεταφορές, Υλικά - κατασκευές και Τουρισμός - Πολιτισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες. Ενα δεύτερο νέο στοιχείο είναι ότι εστιάζουμε σε μικρά και μεσαία έργα υποδομής, και κυρίως στην ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων».

Τι κεφάλαια έχουν προγραμματιστεί για τη χρηματοδότηση των έργων το 2016;
«Σας ανέφερα ήδη ότι στη νέα προγραμματική περίοδο το κέντρο βάρους του σχεδιασμού μεταφέρεται στα μεσαία και μικρά έργα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κανένα μεγάλο έργο ή ότι θα διακοπούν αυτά που είναι σε εξέλιξη, κυρίως σε υποδομές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βλέπουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τη συνέργεια του έργου με τις στοχεύσεις του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού. Αρκετές υποδομές θα γίνουν εντός του ολοκληρωμένου πλαισίου χωρικής συνοχής, που συνιστά μια νέα αντίληψη προγραμματισμού των έργων και θα ισχύσει στο νέο αναπτυξιακό πλαίσιο 2014-2020.

Ενα μικρό, μεσαίο ή μεγάλο έργο θα εντάσσεται με ολοκληρωμένο τρόπο σε μια περιοχή και θα συνδέεται οργανικά και με το αναπτυξιακό προφίλ της περιοχής αλλά και με άλλα έργα που έγιναν ή γίνονται εντός της, με στόχο να σταματήσει η πολύ κακή πρακτική της υλοποίησης ασύνδετων έργων μεταξύ τους».

Πότε θα αρχίσουν να «τρέχουν» τα τέσσερα προγράμματα κατά της ανεργίας; Για πτυχιούχους ανέργους, νεοφυείς επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις και γενικότερα επιχειρήσεις.
«Εχουμε ήδη παρουσιάσει τις προδημοσιεύσεις των προσκλήσεων για αυτές τις δράσεις. Πρόκειται για μια νέα πρακτική, μέσω της οποίας θέλουμε όχι μόνο να ενημερώσουμε αλλά και να προετοιμάσουμε το έδαφος για σωστές κινήσεις.

Μετά τις γιορτές θα δημοσιευθούν οι προσκλήσεις και θα ξεκινήσουν να "τρέχουν" τα προγράμματα. Για κάποια από αυτά μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής των πόρων, οπότε η ρευστότητα θα αρχίσει να διοχετεύεται στην οικονομία μέσα στους επόμενους μήνες».

Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας αναδεικνύεται στις κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ. Τι προοπτικές ανοίγει και τι μπορεί να πετύχει;
«Αποτελεί μία από τις αιχμές του στρατηγικού μας σχεδίου και της υλοποίησης από τώρα των θεσμικών και αναπτυξιακών του στόχων, στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος.   

Με το υπουργείο Εργασίας συνεργαζόμαστε στενά στην προετοιμασία προσκλήσεων για προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 57 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τις παρεμβάσεις αυτές που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη σε καθένα από τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα για τη χρηματοδότηση κοινωνικών εγχειρημάτων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει προϋπολογισθεί στα ΠΕΠ για τον σκοπό αυτόν υπερβαίνει τα 79 εκατ. ευρώ (για την Περιφέρεια Αττικής 26,5 εκατ. ευρώ, για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 12 εκατ. ευρώ)».

Από πολλές πλευρές διατυπώνονται φόβοι και επικρίσεις για τον κίνδυνο να χαθούν κεφάλαια από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013...
«Τον Ιανουάριο αναλάβαμε την προγραμματική περίοδο 2007-2013 με υπερδεσμεύσεις πόρων άνω των 6 δισ. ευρώ σε επίπεδο συμβασιοποιήσεων / ανάληψης νομικών δεσμεύσεων. Πρόκειται για ποσό αντίστοιχο ενός ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων!

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ 2007-2013 αποδείχθηκε τόσο σαθρός και επιπόλαιος που υπήρχαν έργα τα οποία εντάσσονταν μόλις μερικές ημέρες πριν ή ακόμα και λίγα 24ωρα μετά την ημερομηνία των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Σε κάθε περίπτωση έχουμε προβλέψει χρηματοδοτικές λύσεις για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν με ασφάλεια από εθνικούς πόρους ως και το 2017 όλα τα έργα.

Eξάλλου τους τελευταίους μήνες μετά από εντατική εργασία στο υπουργείο καταφέραμε δύο σημαντικές πρωτιές. Η Ελλάδα είναι πρώτη ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ σε απορρόφηση για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι, επίσης, η πρώτη και η μόνη χώρα-μέλος με εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων 2014-2020 και έτσι είναι η μόνη χώρα η οποία μπορεί να υποβάλει αιτήματα πληρωμής για όλα τα προγράμματα της νέας περιόδου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα