Υποδομές στην Ελλάδα

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Κομισιόν: Εγκρίθηκε η νέα στρατηγική αερομεταφορών για την Ευρώπη

κείμενο από το ypodomes.com
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέα στρατηγική αερομεταφορών για την Ευρώπη, μια πρωτοβουλία που θα αποτελέσει ορόσημο και σκοπό έχει την τόνωση της οικονομίας της Ευρώπης, την ενίσχυση της βιομηχανικής της βάσης, καθώς και της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτές είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες του Προέδρου κ. Jean-Claude Juncker, οι οποίες θα υλοποιηθούν με την εν λόγω στρατηγική, διασφαλίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός αεροπορικός τομέας θα παραμείνει ανταγωνιστικός και θα αποκομίσει τα οφέλη της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία μεταβάλλεται και αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Ένας ισχυρός και εξωστρεφής αεροπορικός τομέας θα ωφελήσει όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες προσφέροντάς τους περισσότερες συνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο σε χαμηλότερες τιμές.

Ο Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, κ. Maroš Šefčovič δήλωσε: «Η ανταγωνιστικότητα και η αποδοτικότητα των αερομεταφορών έχει θεμελιώδη σημασία για την οικονομική μεγέθυνση της Ευρώπης. Η νέα αυτή στρατηγική αερομεταφορών δημιουργεί ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές να διατηρήσουν την παγκόσμια ηγετική τους θέση.

Επίσης, επιβεβαιώνει την πρωτοπόρα δέσμευση της Ευρώπης για βιώσιμο κλάδο αερομεταφορών, θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς η προσοχή όλου του πλανήτη είναι στραμμένη στο Παρίσι ενόψει της διάσκεψης COP21».

Η Επίτροπος, αρμόδια για θέματα μεταφορών, κ. Violeta Bulc προσέθεσε: «Οι ευρωπαϊκές αερομεταφορές αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και η σημερινή στρατηγική προτείνει ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο σχέδιο δράσης για να διατηρήσει ο τομέας το προβάδισμά του.

Το εν λόγω σχέδιο δράσης αναμένεται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών, με νέες επενδύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών. Οι Ευρωπαίοι πολίτες επίσης θα ωφεληθούν από περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες τιμές και το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας.»

Στόχος της Επιτροπής είναι η χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για το σύνολο του αεροπορικού οικοσυστήματος της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτεραιότητες είναι οι εξής:

1. Εδραίωση της ΕΕ ως ηγετικού παράγοντα στις διεθνείς αερομεταφορές και, ταυτόχρονα, διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Ο αεροπορικός τομέας της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σύναψη νέων εξωτερικών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών με σημαντικές χώρες και περιοχές του κόσμου.

Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά, να παρέχουν νέες επιχειρηματικές δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και να διασφαλίσουν θεμιτούς και διαφανείς όρους στην αγορά με βάση ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι εν λόγω συμφωνίες θα προσφέρουν επίσης περισσότερες συνδέσεις και καλύτερες τιμές για τους επιβάτες. Η παγκόσμια συνδετικότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για το εμπόριο και τον τουρισμό και συμβάλλει άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

2. Αντιμετώπιση των ορίων ανάπτυξης στον αέρα και στο έδαφος. Η κύρια πρόκληση για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αερομεταφορών είναι να μειωθούν οι περιορισμοί στην χωρητικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνδετικότητα. Ο κατακερματισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου στοιχίζει τουλάχιστον 5 δισεκατ. ευρώ ετησίως και την εκπομπή έως και 50 εκατ. τόνων CO2.

Οι περιορισμοί στην χωρητικότητα των ευρωπαϊκών αερολιμένων ενδέχεται να στοιχίσουν έως και 818.000 θέσεις εργασίας έως το 2035. Τώρα, λοιπόν, πρέπει η ΕΕ να καταρτίσει σχέδιο για τη μελλοντική ζήτηση αεροπορικών μεταφορών και την αποφυγή συμφόρησης.

Για αυτό το λόγο, στο πλαίσιο της στρατηγικής, επισημαίνεται η σημασία της ολοκλήρωσης του σχεδίου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, η βελτιωμένη στο μέγιστο δυνατόν αξιοποίηση της χωρητικότητας των πλέον πολυσύχναστων αερολιμένων και η παρακολούθηση της συνδετικότητας εντός και εκτός της ΕΕ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις.

3. Διατήρηση υψηλών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα για την ασφάλεια, την προστασία, το περιβάλλον, τα κοινωνικά θέματα και τα δικαιώματα των επιβατών, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Η στρατηγική προτείνει σημαντικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση με την επικαιροποίηση των κανόνων ασφάλειας της ΕΕ, προκειμένου να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα ασφαλείας παράλληλα με τις αυξανόμενες ροές κυκλοφορίας.

Επιπλέον, ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό κανονιστικό πλαίσιο θα αποφέρει στον κλάδο περισσότερη ευελιξία, ώστε να μπορέσει να προοδεύσει και να παραμείνει ανταγωνιστικός σε παγκόσμια κλίμακα. Η Επιτροπή θα αναζητήσει επίσης τρόπους για τη μείωση του φόρτου των ελέγχων ασφαλείας και του κόστους με τη χρήση νέων τεχνολογιών και προσέγγιση βάσει κινδύνων.

Σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τον κοινωνικό διάλογο και τις συνθήκες εργασίας στον τομέα των αερομεταφορών και να επιδιώξει την αποφασιστική εφαρμογή ενός παγκόσμιου μέτρου για την επίτευξη ανάπτυξης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2020.

4. Επίτευξη προόδου όσον αφορά την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις επενδύσεις. Καταλύτης για την ανάπτυξη της αεροπορίας, καθώς και του ρόλου της ως μοχλού ανάπτυξης, θα είναι η καινοτομία και η ψηφιοποίηση. Ειδικότερα, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Για το σκοπό αυτό, η στρατηγική προτείνει ένα νομικό πλαίσιο που εγγυάται την ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια του δικαίου, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που σχετίζονται με την ιδιωτική ζωή, την προστασία των δεδομένων, την προστασία και το περιβάλλον.

Επιπλέον, με κατάλληλες επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία θα διασφαλισθεί ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επενδύει 430 εκατ. ευρώ[1] ετησίως, έως το 2020, στο ερευνητικό έργο ΑΤΜ (SESAR) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Η έγκαιρη διάδοση των λύσεων SESAR μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε περισσότερες από 300.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών αποτελούν επίσης εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για τη χωρητικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης των αερολιμένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα