Υποδομές στην Ελλάδα

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Στις 26 Φεβρουαρίου δημοπρατείται το Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου

κείμενο από το ypodomes.com
Με μία εξαγγελία, μετατέθηκε, όπως φαίνεται για τελευταία φορά από το 2009, ο διαγωνισμος για τη δημοπράτηση, ανάθεση και κατασκευή  του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου.

Η οριστική ημερομηνία δημοπράτησης έχει οριστεί  η 23η Φεβρουαρίου 2016. Τότε θα πρέπει να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους. Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του ΥΠΟΜΕΔΙ  "ο νέος αυτός διεθνής διαγωνισμός που δρομολογεί το Υπουργείο εκτιμάται με βεβαιότητα ότι θα έχει επιτυχή κατάληξη. Κι αυτό γιατί,  το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι υψηλό,  καθώς η Κρήτη αποτελεί  έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως και τα ποσοστά της επιβατικής κίνησης είναι εξαιρετικά υψηλά."
 
Η νέα αυτή επένδυση, ύψους 850 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ θα προστατεύει το Δημόσιο Συμφέροον και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται "η συγκεκριμένη σύμβαση παραχώρησης  δε θα θυμίζει σε τίποτα  όσες έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.  Το Δημόσιο δεν πρόκειται να δεσμευτεί με μία ακόμη λεόντειο σύμβαση η οποία θα λειτουργήσει εις βάρος του".  

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Μετά το πάθημα των αυτοκινητόδρομων, που 8 χρόνια μετά την έναρξη τους υπάρχουν ανεκτέλεστες απαλλοτριώσεις το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ εξασφάλισε τα απαραίτητα κονδύλια, όπως και για τις αρχαιολογικές έρευνες.

Όπως αναφέρεται τα ανταποδοτικά οφέλη για την κοινωνία θα είναι ισχυρά: Ο επενδυτής  θα είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων για την κατασκευή του έργου. Ενώ επίσης σημειώνεται πως τα έσοδα που θα λαμβάνει το κράτος διπλασιάζονται από την εκμετάλλευση του έργου, τα οποία  θα μπαίνουν στα ταμεία των δήμων της περιοχής για κοινωφελείς δράσεις, θα υπάρχει μέριμνα για την πολιτιστική και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου και του τοπίου.

Στις καινοτομίες θα υπάρχει η δημιουργία εκθεσιακού χώρου σε έκταση δέκα στρεμμάτων για την αποκλειστική προβολή των τοπικών προϊόντων και εταιρειών.

Ήδη ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ  υπέγραψε την απόφαση έγκρισης των Τευχών Μεταβολών  για τη Σύμβαση Παραχώρησης του Αερολιμένα Καστελίου και των οδικών συνδέσεων αυτού, με τον Βόρειο και Νότιο άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ).

Ενόψει της δρομολόγησης του έργου ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ Χρήστος Σπίρτζης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με την απόφαση αυτή, κλείνει  ένας σημαντικός κύκλος παρεμβάσεων και αλλαγών στη δομή του διαγωνισμού. Στόχος  των αλλαγών αυτών  είναι  η  προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, με βάση τη νέα αντίληψη της κυβέρνησης, από την οποία θα διαπνέονται  από εδώ και στο εξής, όλα τα νέα έργα υποδομών στη χώρα»

Και υπογράμμισε: « Πιστεύουμε ότι τα έργα παραχώρησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, σήμερα.  Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι ένα  έργο που θα σέβεται τις ανάγκες των πολιτών και δε θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο αυτούς που θα  το εκτελέσουν και θα το εκμεταλλευτούν. Εάν και στο παρελθόν προγραμματίζονταν σ’ αυτή την κατεύθυνση τα έργα παραχώρησης και σύμπραξης, σήμερα η χώρα θα είχε άλλη εικόνα».

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Οι κυριότερες αλλαγές στη διαγωνιστική διαδικασία συνίστανται στα παρακάτω:
-Προσαυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας της αιτούμενης χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου από 15% σε 25%. Δηλαδή, ενισχύεται η βαθμολογία και επιβραβεύεται ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα ζητήσει  το μικρότερο ποσό κρατικής χρηματοδότησης, η οποία ανέρχεται στα 220 εκατομμύρια ευρώ.

-Το Δημόσιο διατηρεί ισχυρή παρουσία σε μια εξαιρετικής σημασίας επένδυση: Αυξάνεται το ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου  από 40% σε 45% έως 55% το οποίο θα μεταβιβάσουν οι διαγωνιζόμενοι μετά την κατακύρωση της σύμβασης παραχώρησης.

-Αυξάνεται η βαρύτητα της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων από 75% σε 80%.

-Αυξάνεται το Αντισταθμιστικό Αποθεματικό των εσόδων από 1% σε 2% που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης. Το αντισταθμιστικό αποθεματικό θα διατίθεται με αποφάσεις του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για την ενίσχυση της ανάπτυξης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε άλλες κοινωφελείς δράσεις.

-Αυξάνεται από 1% σε 2% το πρόσθετο αντάλλαγμα που θα καταβάλλει κάθε χρόνο η εταιρεία στο Δημόσιο, από τα συνολικά έσοδα.

-Ο κατασκευαστής  είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απασχόληση μακροχρονίως ανέργων κατάλληλων ειδικοτήτων κατά την κατασκευή του έργου.

-Τροποποιείται ριζικά ο τρόπος επιλογής του Ανεξάρτητου Μηχανικού, καθώς  ισχυροποιείται η συμμετοχή του Δημοσίου σ’ αυτόν.  Το Δημόσιο ,λοιπόν, θα επιλέγει τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με ανοιχτό διαγωνισμό.   Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά μεταξύ των διαγωνιζόμενων που θα πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης εμπειρίας. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της προαναφερθείσας σύμβασης θα ανέρχεται στα 10.000.000 εκατομμύρια ευρώ.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί μετά την ανακήρυξη  του οριστικού αναδόχου, ώστε να μπορούν να αποφευχθούν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. Τέλος, κάθε διαγωνιζόμενος θα περιλάβει στην προσφορά του και την αμοιβή του Ανεξάρτητου Μηχανικού.  Μ΄ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ο έλεγχος και η εποπτεία του έργου από το Δημόσιο.

-Θα υπάρξει υποχρεωτική καταβολή ύψους 15 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο (concession fee) εκ μέρους του παραχωρησιούχου, καταβλητέο στην έναρξη περιόδου παραχώρησης.

-Στη  Ζώνη Εμπορικών Χρήσεων  θα κατασκευαστεί  σε έκταση δέκα (10) στρεμμάτων συνεδριακός – εκθεσιακός  χώρος ο  οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεθνή προβολή των τοπικών προϊόντων και δεν θα είναι ανταγωνιστικός εμπορικά.  Θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με μέριμνα του Δημοσίου.

-Αλλάζει ο τρόπος επιλογής του τρίτου διαιτητή του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Θα ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των Προέδρων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, ορίζεται κατά περίπτωση ο αρχαιότερος εκ των Αντιπροέδρων. Το ίδιο θα ισχύσει και με τους  δύο εκ των πέντε διαιτητών αλλά και του επιδιαιτητή, όσον αφορά τη σύνθεση του πενταμελούς διαιτητικού δικαστηρίου, το οποίο θα συγκροτηθεί στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφορά μεταξύ του Δημοσίου, της εταιρείας και των δανειστών.

-Για πρώτη φορά  ξεκινά  η εκτέλεση των απαλλοτριώσεων και έχει εξασφαλιστεί η εξεύρεση χρηματοδότησης των αρχαιολογικών ερευνών πριν την έναρξη  της περιόδου Παραχώρησης.

-Το κτίριο του κεντρικού Αεροσταθμού θα κατασκευαστεί με κριτήρια υψηλών βιοκλιματικών προδιαγραφών. θα κατατάσσεται τουλάχιστον στη Β+ κατηγορία του ΚΕΝΑΚ  (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Θα πιστοποιηθεί με βάση διεθνές σύστημα πιστοποίησης, όπως  Leed  ή Bream ή αντίστοιχο.  

Η πιστοποίηση του κτιρίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον του επιπέδου Leed  “Silver” Breem “good” , ή αντίστοιχου.  Και τέλος, το συνολικό  ενεργειακό αποτύπωμα του Αερολιμένα  να είναι κατ΄ ελάχιστο στο επίπεδο C.

-Για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης του αεροσταθμού από τον ανεξάρτητο μηχανικό, θα απαιτείται η γνώμη Ειδικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

Η επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση της μελέτης με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού,  για την κατασκευή του κτιρίου αεροσταθμού, κατά τρόπο που να εναρμονίζεται με την ιδιαιτερότητα της περιοχής.  

Σημειώνεται ότι το έργο ανάπτυξης του   του αερολιμένα Ηρακλείου  στο Καστέλι, «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων αυτού»,  θα υλοποιηθεί μέσω σύμβασης παραχώρησης.   

Τονίζεται επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)  έχει δεσμευτεί ότι  θα χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου,  και για πρώτη φορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις (μελέτες , αρχαιολογικές εργασίες, αμοιβή Ανεξάρτητου Μηχανικού), οι  οποίες θα πραγματοποιηθούν, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Παράλληλα η ΕΤΕπ  έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τη συμμετοχή της, ως δανειστής στο έργο.

Για το χρονοδιάγραμμα το Υπουργείο εκτιμά πως "οι προαναφερθείσες παράμετροι σε συνδυασμό με την ήδη ευρισκόμενη σε εξέλιξη διαδικασία συντέλεσης των απαλλοτριώσεων , εκτιμάται ότι καθιστούν πλήρως  επιτεύξιμο το στόχο υλοποίησης του έργου, εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος".

Τη Δευτέρα αναρτώνται προς διαβούλευση τα Τεύχη Μεταβολών, ούτως ώστε οι υποψήφιοι επενδυτές και τα σχήματα που εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό,  και να προχωρήσουν στον τελικό σχολιασμό του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης.  

Ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ επισκέπτεται τη Δευτέρα το Ηράκλειο της Κρήτης, για να παραδώσει τα τεύχη  στον Δήμαρχο Ζ. Καλογεράκη και στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σ. Αρναουτάκη,  προκειμένου να καταθέσουν οι Αυτοδιοικητικοί Φορείς και η τοπική κοινωνία της παρατηρήσεις τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα