Υποδομές στην Ελλάδα

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Κομισιόν: Συμφωνία ορόσημο για καλύτερες σιδηροδρομικές υπηρεσίες στους επιβάτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν χθες το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ σχετικά με την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Πρόκειται για μια σειρά μέτρων που θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές μεταφορές περισσότερο καινοτόμες και ανταγωνιστικές. Η συμφωνία θα βελτιώσει ιδίως τις επιδόσεις των σιδηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ προς όφελος των επιβατών με σταδιακό άνοιγμα των εσωτερικών σιδηροδρομικών αγορών. Η συμφωνία πρέπει πλέον να εγκριθεί από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός των προσεχών ημερών. Αφού εγκριθεί, η δέσμη μέτρων θα συμπληρώσει τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο και, κατά συνέπεια, θα συμβάλει στην υλοποίηση του προγράμματος της παρούσας Επιτροπής για δικαιότερη και βαθύτερη εσωτερική αγορά.
Η επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ κα Violeta Bulc δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές μεταφορές. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο σιδηροδρομικός τομέας δεν διέθετε κίνητρα ώστε να προσαρμοστεί στην καταναλωτική ζήτηση και, ως εκ τούτου, το μερίδιο αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών σημείωσε σταθερή μείωση.
Το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς θα συμβάλει στη βελτίωση των επιδόσεων των σιδηροδρομικών μεταφορών. Με την εν λόγω συμφωνία θα δημιουργηθούν επίσης νέες επενδυτικές ευκαιρίες και θα ευνοηθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα. Τέλος, αναμένεται ότι η συμφωνία θα ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να χρησιμοποιούν περισσότερο τους σιδηροδρόμους και, συνεπώς, ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μας για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές. Μεγαλύτερη ελκυστικότητα των σιδηροδρόμων σημαίνει κέρδος για όλους.»
Μετά τη σημερινή συμφωνία, η τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους θα ανοίξει σταδιακά τις εσωτερικές επιβατικές σιδηροδρομικές αγορές στον ανταγωνισμό. Το βαθμιαίο άνοιγμα της αγοράς θα αποφέρει πολλά οφέλη στους επιβάτες, τις δημόσιες αρχές και την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της. Ειδικότερα θα αποφέρει τα εξής:
1. Αναζωογόνηση των εσωτερικών σιδηροδρομικών αγορών. Τις τελευταίες δεκαετίες, η σιδηροδρομική κίνηση σημείωσε σταθερή μείωση και παράλληλα διατηρήθηκαν τα εγχώρια μονοπώλια. Με την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, όλες οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα μπορούν να παρέχουν σιδηροδρομικές μεταφορές σε ολόκληρη την ΕΕ. Όσον αφορά τις «εμπορικές» μεταφορές, οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να λειτουργήσουν από το 2020. Από το 2023, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναθέτουν συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών με ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών ανοικτών σε όλες τις ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πλην ορισμένων ειδικών περιπτώσεων.
2. Βελτίωση της ικανότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών να ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς και των καταναλωτών. Το άνοιγμα της αγοράς θα ευνοήσει την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και θα προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Επιπλέον, η ανταγωνιστική πίεση από τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις θα επιβάλει στις κατεστημένες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και να προσανατολιστούν περισσότερο προς τον καταναλωτή.
Ωστόσο, ο ανταγωνισμός δεν είναι αυτοσκοπός και τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι στόχοι επιδόσεων (ποιότητα, χρονική ακρίβεια, κλπ.). Οι επιβάτες θα αποκομίσουν τα οφέλη αυτών των εξελίξεων. Βάσει της πείρας των κρατών μελών που έχουν ήδη ανοίξει την εσωτερική αγορά τους, παρατηρούνται συχνότερα δρομολόγια, καλύτερες υπηρεσίες και χαμηλότεροι ναύλοι.
3. Υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων του Προέδρου Juncker. Στην επιστολή προθέσεων προς τους Προέδρους του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Juncker και ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Timmermans τόνισαν τη σημασία της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους όσον αφορά την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Επιτροπής. Με το σταδιακό άνοιγμα των εσωτερικών σιδηροδρομικών αγορών, η δέσμη μέτρων θα συμπληρώσει την εσωτερική αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει άμεσα στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Επιτροπής για δικαιότερη και βαθύτερη εσωτερική αγορά.
Θα ευνοήσει επίσης τις επενδύσεις στον σιδηροδρομικό τομέα και από στοιχεία των κρατών μελών που έχουν ελευθερώσει τις αγορές τους, προκύπτει ότι το άνοιγμα της αγοράς είχε θετική επίπτωση στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τέλος, οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελούν μακράν το πιο βιώσιμο είδος μεταφορών και η τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους αναμένεται ότι θα αυξήσει την ελκυστικότητά τους και, ως εκ τούτου, ότι θα καταστήσει δυνατή τη στροφή από άλλους περισσότερο ρυπογόνους τρόπους μεταφορών στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές.
Η συμφωνία πρέπει πλέον να εγκριθεί από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός των προσεχών ημερών. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εγκριθεί τυπικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Η εν λόγω έγκριση αναμένεται έως το φθινόπωρο του 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα