Υποδομές στην Ελλάδα

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Β.Βρυσαγώτης: Ο ελπιδοφόρος οδικός εμπορευματικός διάδρομος Ηγουμενίτσα – Βόλος

κείμενο από το ypodomes.com
Αποκλειστικό άρθρο στο ypodomes.com
Οι περιπέτειες στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Ε65 έχουν θέσει σε αμφισβήτηση την βιωσιμότητα του έργου. Με το άρθρο μας προσπαθούμε να δώσουμε ένα νέο ρόλο του συγκεκριμένου οδικού άξονα στο εγχώριο μεταφορικό σύστημα θεωρώντας τον Ε65 ως αναπόσπαστο μέρος της «Χερσαίας γέφυρας» (landbridge) μεταξύ των λιμένων Βόλου και Ηγουμενίτσας.
Με βάση την ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT) στόχοι της ποιοτικής μας έρευνας είναι α)η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της ανάπτυξης του εμπορευματικού διαδρόμου και β)τα προβλήματα και οι απειλές του προτεινόμενου διαδρόμου 

Αρχικά δίνουμε τον ορισμό της χερσαίας γέφυρας .Σύμφωνα με τον Lun «χερσαία γέφυρα» είναι «η σύνδεση δυο θαλάσσιων λιμένων με ένα σύστημα χερσαίας μεταφοράς. Βασικό χαρακτηριστικά μιας χερσαίας γέφυρας είναι η υψηλή προτεραιότητα δηλαδή τα φορτηγά οχήματα και οι συρμοί (αν πρόκειται για σιδηροδρομική «χερσαία γέφυρα») κινούνται ταχύτερα από τους υπόλοιπους χρήστες της μεταφορικής υποδομής, αποτελώντας και στοιχείο ελκυστικότητας μιας «χερσαίας γέφυρας».
Σε σχέση με τον προτεινόμενο διάδρομο Βόλου Ηγουμενίτσας, αυτός θα ξεκινά την διαδρομή του από το εμπορευματικό λιμάνι του Βόλου και με κατεύθυνση νοτιοδυτική θα ακολουθεί σε όλη την χάραξη τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο Ε65. 
Στα γεωγραφικά όρια του νομού Γρεβενών θα διασταυρώνεται με τον οδικό άξονα της Εγνατίας οδού μέχρι την κατάληξη του στο εμπορευματικό λιμάνι της Ηγουμενίτσας
Τα Πλεονεκτήματα (Strengths) της «χερσαίας γέφυρας » ΒΟΛΟΥ –ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Σε σχέση με τα πλεονεκτήματα του διαδρόμου εστιάσουμε στην γεωγραφική θέση των δύο λιμανιών. Ειδικότερα, ο Βόλος είναι ο κοντινότερος ευρωπαϊκός λιμένας από τον κύριο εξαγωγικό λιμένα της Τουρκίας αυτόν της Σμύρνης.
Το αστικό συγκρότημα της Σμύρνης αλλά και η ευρύτερη περιοχή των μικρασιατικών παραλιών αποτελούν μια συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομικά, εμπορικά και βιομηχανικά γεωγραφική περιοχή που αναζητεί τόσο νέους τρόπους – πύλες εισαγωγής ευρωπαϊκών εμπορευμάτων.
Στο άλλο άκρο του διαδρόμου, στην Ηγουμενίτσα καταλήγει ο οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού που αποτελεί μια οδική χερσαία γέφυρα μεταξύ λιμένων του Ιονίου (Ηγουμενίτσα) και του Θρακικού Πελάγους (Αλεξανδρούπολη) αλλά και των βαλκανικών λιμένων της Μαύρης Θάλασσας (Burgas).
Το συγκεκριμένο λιμάνι έχει καταλάβει τον ρόλο της πύλης εμπορευματικών ροών στην βαλκανική ενδοχώρα σε μία ενδοχώρα που, είναι λιγότερο βιομηχανικά ανεπτυγμένη από άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά με πολλές προοπτικές ανάπτυξης.
Πέρα από την γεωγραφική θέση και οι λιμενικές υποδομές των δύο λιμανιών αποτελούν πλεονέκτημα του νέου διαδρόμου. Το λιμάνι του Βόλου διαθέτει γερανογέφυρες φορτοεκφόρτωσης Ε/Κ καθώς και σ/δ σύνδεση με το ελληνικό δίκτυο ενώ η Ηγουμενίτσα με την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και επέκτασης θα συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα και μεγάλα ελληνικά λιμάνια. Ενδεικτικό της σημασίας του κύριου θαλάσσιου λιμένα της Ηπείρου είναι η επιλογή εγκατάστασης μεταμορφωτικού κόμβου φορτηγών οχημάτων με προορισμό τις βαλκανικές χώρες από την εταιρία Grimaldi
Οι αδυναμίες (Weaknesses) «χερσαίας γέφυρας» ΒΟΛΟΥ –ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Βασικό μειονέκτημα των δυο λιμένων και κατ΄ επέκταση του εμπορευματικού διαδρόμου είναι έλλειψη δεικτών αποδοτικότητας και δεικτών μέτρησης του βαθμού σύνδεσης των λιμένων με την ενδοχώρα. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται σοβαρά εμπόδια στην διαδικασία λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων των λιμενικών διοικήσεων, τόσο για τα μερίδια αγοράς των συγκεκριμένων λιμένων στο συνολικό μεταφορικό έργο στην Ελλάδα όσο και για την χάραξη της ενδεικνυόμενης μελλοντικής επιχειρηματικής στρατηγικής,
Οι ευκαιρίες (Opportunities) «χερσαίας γέφυρας» ΒΟΛΟΥ –ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Οι ευκαιρίες για τον νέο διάδρομο περιλαμβάνονται στους άξονες της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και στις δυνατότητες χρηματοδότησης. Στον πρώτο άξονα, οι ευκαιρίες συνδέονται με τις προοπτικές ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της ανάπτυξης συστάδων εφοδιαστικής (logistics clusters) εντός των θαλάσσιων λιμανιών.
Επιπλέον πηγή ευκαιριών είναι και η εμφάνιση του network effect δηλαδή η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω δικτύων επιχειρήσεων η οποία θα αυξήσει έτι περαιτέρω την ελκυστικότητα της συγκεκριμένης «χερσαίας γέφυρας» με προφανή οφέλη στις τοπικές οικονομίες, Τέλος, σημαντικές ευκαιρίες θα προκύψουν από την δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων σε υποδομές όπως η ολοκλήρωση της κατασκευής του Ε65 ή η κατασκευή ενός ενδοχώριου εμπορευματικού τερματικού σταθμού μέσω του ευρωπαϊκών προγραμμάτων Marco Polo και Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (πακέτο Juncker).
Οι απειλές (Threats) «χερσαίας γέφυρας» ΒΟΛΟΥ –ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Οι απειλές του εξεταζόμενου διαδρόμου είναι δύο κατηγοριών : ο ανταγωνισμός και η γεωπολιτική αστάθεια. Οι πηγές του ανταγωνισμού προέρχονται από την ανάπτυξη της οδικής χερσαίας γέφυρας Πάτρας Λαυρίου η οποία ενώνει το Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος. Επιπλέον η περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης μπορεί να αποτελέσει βασική πύλη τουρκικών εξαγωγών προς την Ευρώπη. Η δεύτερη απειλή αφορά την εύθραυστη πολιτική ισορροπία στην Τουρκία η οποία εντείνεται με την αύξηση των προσφυγικών ροών από την εμπόλεμη ζώνη της Συρίας. Είναι προφανές ότι η πολιτική αστάθεια στην Τουρκία μειώνει τον ρυθμό οικονομικής δραστηριότητας στην γείτονα χώρα.

Εν κατακλείδι , η νέα οπτική της σημασίας του αυτοκινητοδρόμου Ε65 τεκμηριώνεται από τις ελπιδοφόρες οικονομικές προοπτικές της τουρκικής οικονομίας αλλά και των βαλκανικών οικονομιών. Για την αξιοποίηση των παραπάνω προοπτικών , η γεωγραφική θέση και οι υποδομές των λιμένων Βόλου, Ηγουμενίτσας αποτελούν βασικό πλεονέκτημα ενώ η έλλειψη επικοινωνίας με τα λιμάνια- άκρα του διαδρόμου αποτελεί βασική αδυναμία Οι απειλές του ανταγωνισμού και της γεωπολιτικής αστάθειας μοχλεύονται με τις ευκαιρίες της ανάπτυξης logistics clusters και την δυνατότητα χρηματοδότησης έργων στον διάδρομο.
Διδάκτορας Εφοδιαστικής Dr Βρυσαγώτης Βασίλειος 
Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Θήβα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα