Υποδομές στην Ελλάδα

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Σε Μακεδονία και Έβρο νέα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα 700εκ.ευρώ

κείμενο από το ypodomes.com
Σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι τα επόμενα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα της χώρας που προγραμματίζει η ΕΡΓΟΣΕ. Μετά την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Λιμένα  Αλεξανδρούπολης έρχονται έργα που θα δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην σύνδεση με τη Βουλγαρία και την Τουρκία με στόχο την εμπορική αξιοποίηση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
A.ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ), ΜΗΚΟΥΣ 143 ΧΛΜ
Στο πλαίσιο δύο υπογεγραμμένων συμβάσεων υλοποιούνται :
1.    Ανάταξη-εκσυγχρονισμός της σηματοδότησης στο σύνολο της υφιστάμενης γραμμής (Α.Σ. 717), με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2016.

2.    Εγκατάσταση συστήματος ETCS level 1 στο σύνολο της υφιστάμενης γραμμής (Α.Σ. 10005), με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τα τέλη του 2016.

Οι συμβάσεις χρηματοδοτούνται ως έργο-γέφυρα («phasing») από το ΕΠΕΠ 2007-2013 και από το Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020.

Τα μεγάλα έργα που θα γίνουν αφορούν την ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, τη σύνδεση με το λιμάνι της Καβάλας αλλά και την σύνδεση του Έβρου με τα δίκτυα Βουλγαρίας και Τουρκίας. Αναλυτικά τα έργα σε  φάση προγραμματισμού είναι τα παρακάτω:

Προγραμματίζεται η αναβάθμιση της υποδομής και επιδομής της γραμμής στο τμήμα Στρυμόνα-Προμαχώνα και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο σύνολο της γραμμής Θεσσαλονίκη-Στρυμόνας-Προμαχώνας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020, με προϋπολογισμό 105 εκατ. ευρώ.

Βρίσκεται σε εξέλιξη  η εκπόνηση από την ΕΡΓΟΣΕ της μελέτης για την αναβάθμιση του τμήματος Στρυμόνας-Προμαχώνας.

Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση της γραμμής, υπάρχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση και βρίσκονται υπό σύνταξη τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Εκτιμώμενος χρόνος δημοπράτησης : Α’ τρίμηνο 2016,
Έναρξη - ολοκλήρωση κατασκευής: Οκτώβριος 2016 - Ιούνιος 2019.

Β.  ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΥΘΙΟ (ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ) -  ΟΡΜΕΝΙΟ (ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ), ΜΗΚΟΥΣ 175 ΧΛΜ
Αναβάθμιση, σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση γραμμής Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου
Η υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου (ελληνοβουλγαρικά σύνορα) αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού άξονα Ανατολής-Δύσης και ταυτόχρονα μέρος του σιδηροδρομικού άξονα Αλεξανδρούπολη-Βurgas Βουλγαρίας  που ενώνει την Μεσόγειο με τη Μαύρη Θάλασσα.

Στην εν  λόγω γραμμή και σε μεγάλα τμήματά της έχει γίνει ανακαίνιση της επιδομής από τον ΟΣΕ και την Εγνατία Οδό. Η γραμμή δεν διαθέτει ηλεκτροκίνηση και σύγχρονη σηματοδότηση με τηλεδιοίκηση. Για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του άξονα απαιτείται η εγκατάσταση σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης επί  του συνόλου της γραμμής και ταυτόχρονα θα γίνει ανακαίνιση υποδομής – επιδομής στα εναπομείναντα τμήματα (κυρίως στο τμήμα από το Ορμένιο μέχρι τα σύνορα με Βουλγαρία).

Απαιτείται η εκπόνηση των  αναγκαίων μελετών για την αναβάθμιση της γραμμής και των προμελετών για τα συστήματα ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης.

Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2020 και έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»  2014 – 2020 για χρηματοδότησή του.

Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 250 εκ. € μη συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων, ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός του δικτύου και μειώνεται σημαντικά ο χρόνος διαδρομής, ενώ θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών μέσω του σιδηροδρόμου.

Παράκαμψη πόλης Αλεξανδρούπολης και ανακαίνιση επιδομής Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης.
Το έργο αφορά στην αλλαγή της σιδηροδρομικής χάραξης στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης με παράκαμψη του αστικού ιστού, τη σύνδεση με το νέο λιμένα Αλεξανδρούπολης, την αποκατάσταση της επικοινωνίας στη ζώνη διέλευσης της νέας χάραξης και την ανακαίνιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται :
-Σημαντική μείωση των χρόνων διαδρομής, λόγω άρσης των βραδυποριών και παλινδρομήσεων, με την παράκαμψη του αστικού ιστού.
-Αύξηση της ασφάλειας λόγω απομάκρυνσης από αστική περιοχή.
-Δυνατότητα ανάληψης αυξημένου εμπορευματικού έργου ως αποτέλεσμα του ορθολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων στον Σ.Σ.
-Περιβαλλοντικά οφέλη από την παράκαμψη της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

H ΕΡΓΟΣΕ έχει ολοκληρώσει το σύνολο των μελετών του εν λόγω έργου, με τις οποίες ωριμάζει  η κατασκευή του. Για την κατασκευή του  ανωτέρου  έργου απαιτείται η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και η κήρυξη απαλλοτριώσεων.

Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2020 και έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»  2014 – 2020 για χρηματοδότησή του.

Ο εκτιμώμενος Προϋπολογισμός του  έργου  ανέρχεται στο ποσό των 85 εκ. €. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των απαλλοτριώσεων.

Νέα γραμμή σύνδεσης του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας (λιμένα Φίλιππος).
Το έργο αφορά στην κατασκευή της νέας μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής που συνδέει τον εμπορικό λιμένα της Καβάλας (Λιμένας Φίλιππος στην περιοχή της Νέας Καρβάλης) με την υφιστάμενη Σιδηροδρομική Γραμμή Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται :
-Ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών με την ανάληψη εμπορευματικού έργου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές από το λιμένα, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα το σύνολο των εμπορευμάτων, που διακινούνται από το λιμένα και τις πέριξ αυτού παραγωγικές εγκαταστάσεις προς τις αγορές της ελληνικής ενδοχώρας και τις διεθνείς αγορές  διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω θαλάσσιων (πλοίο) και οδικών μεταφορών (φορτηγά).

-Βελτίωση του επιπέδου χερσαίας διασύνδεσης του λιμένα και αύξηση της παραγωγικότητας της περιοχής ως πύλη φορτίων από / προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

-Ώθηση στην ανάπτυξη των εμπορικών μεταφορών της ευρύτερης περιοχής με τρένο που αποτελεί το πιο οικολογικό, οικονομικό και ασφαλές μέσο μεταφοράς.

Έχει ολοκληρωθεί η Α’ και η Β΄ φάση μελετών, ενώ η Γ’ φάση των μελετών (με την οποία επιτυγχάνεται η πλήρης μελετητική ωρίμανση του έργου) έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο Πολυετές  πρόγραμμα εργασιών 2014 των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών με χρηματοδότησης από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Η εκπόνηση των μελετών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017, οπότε θα παραδοθούν έτοιμα και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου της κατασκευής.

Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) 2014-2020 και έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»  2014 – 2020 για χρηματοδότησή του.

Ο εκτιμώμενος Προϋπολογισμός του  έργου  ανέρχεται στο ποσό των  250 εκ. €. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των απαλλοτριώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα