Υποδομές στην Ελλάδα

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Προαστιακος Αθήνας: τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ

Συνέχεια στα καλά νέα σχετικά με τον Προαστιακό της Αθήνας είχαμε τις προηγούμενες μέρες με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών. Συμφωνα με την ανακοίνωση "δύο έργα υποδομών για τις μεταφορές, συνολικού προϋπολογισμού 133,63 εκατ. ευρώ εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χάρη Τσιόκα.
Ειδικότερα, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου αποπεράτωσης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής, προϋπολογισμού 100,42 εκατ. ευρώ με χρονική διάρκεια υλοποίησης 28 μήνες (προθεσμία επιλεξιμότητας μέχρι 31.12.2015), με τρία υποέργα:
Το πρώτο υποέργο αφορά στην κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου, στο τμήμα μεταξύ Σιδηροδρομικού Κέντρου Αθηνών (ΣΚΑ) και Τριών Γεφυρών, έργων για την ολοκλήρωση του ΣΚΑ και άλλων απαιτούμενων έργων υποδομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και σιδηροδρομικών σταθμών για την πλήρη λειτουργία των γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ - Νέο Αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα.
Το δεύτερο υποέργο αφορά σε εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφελείας) για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, στο τμήμα Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ.
Τέλος, το τρίτο υποέργο αφορά σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τις ανάγκες κατασκευής του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο τμήμα Τρεις Γέφυρες - Νότιες Αχαρνές.
Εγκρίθηκε επίσης η ένταξη των έργων αποπεράτωσης ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ - Κιάτο, μήκους 99,6 χλμ, καθώς και των 9 ενδιάμεσων σταθμών με τις δευτερεύουσες γραμμές τους, συνολικού ύψους 33,21 εκατ. ευρώ με χρονική διάρκεια υλοποίησης 42 μηνών".
Με αυτά τα έργα ουσιαστικά ολοκληρώνεται ο άξονας 3 Γέφυρες -ΣΚΑ ενώ πλέον έχουμε την εκρεμμότητα με την υπογειοποίηση στα όρια του Δήμου Αθηναίων που εκεί θα πρέπει να δούμε τις οριστικές αποφάσεις του Υπουργείου. Επίσης πρέπει να επισημάνω πως η χρονική διάρκεια που αναφερεται στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζει αν αφορά το τελευταίο έργο ή το σύνολο των έργων προς χρηματοδότηση. Και τέλος μετά την απόφαση θα έχουμε τους διαγωνισμούς, τον ανάδοχο και κατόπιν την ολοκλήρωση των έργων.
Ας κρατήσουμε το θέτικο σε αυτή την εποχή της οικονομικής δυσχέριας που είναι η ολοκλήρωση αυτού του τμήματος που κατασκευάζεται εδώ και πολλά χρόνια.

4 σχόλια:

Velissarios είπε...

Με την διαφορά ότι δεν μιλάμε για καινούργια έργα, ούτε για καινούργιες δημοπρατήσεις. Όλα αυτά αφορούν περισσότερο μία λογιστική τακτοποίηση αυτών των έργων.

Μάλιστα όλα αυτά τα έργα πλησιάζουν στην ολοκλήρωση. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι αν και υπό κατασκευή τα έργα λόγω καθυστερήσεων δεν κατάφεραν να χρηματοδοτηθούν από το Γ' ΚΠΣ οπότε θα αποπληρώνονταν από δημόσιες επενδύσεις. Τελικά ενταχθήκαν στον ΕΣΠΑ και θα γίνουν με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.

τρενομανής είπε...

Καλά μας δουλεύουνε κανονικότατα! Αυτά τα έργα ήταν ενταγμένα στο Γ' Π.Σ.. Τα εντάσσουν και στο ΕΣΠΑ. Δηλαδή με αυτά τα δήθεν νέα έργα ολοκληρώνεται ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος; Τα σχόλια δικά σας!

Γεωργιος είπε...

Αν προσεξατε ο τιτλος των εργων λεει "αποπερατωση"

_5_ είπε...

Από τον Κόσμο του Επενδυτή:
""Ο ΟΣΕ θα απορροφήσει
την ΕΔΙΣΥ, ενώ η
ΕΡΓΟΣΕ θα συγχωνευθεί με την
ΓΑΙΑΟΣΕ. Ειδικά για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μελετάται ένα πιο σύνθετο σχέ-
διο στο πλαίσιο του οποίου εξετάζο-
νται το κλείσιμο της εταιρείας και το άνοιγμά της την επόμενη ημέρα! Έτσι θα επιτευχθούν η μεταφορά όλου του προσωπικού της άμεσα στον ΟΣΕ
και η επαναπρόσληψη μέρους του α-
μέσως μετά από το νέο εταιρικό σχή-
μα που θα δημιουργηθεί.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που αποτελεί και τη
βιτρίνα των σιδηροδρόμων στην Ελλά-
δα, θα λειτουργήσει με νέο όνομα
και θα μεταφερθεί σε αυτή, ως πάγιο
περιουσιακό στοιχείο, το τροχαίο υ-
λικό του ΟΣΕ. Η νέα εταιρεία θα επα-
νασχεδιάσει τα δρομολόγια και την
τιμολογιακή πολιτική, ενώ δεν θα ε-
κτελεί δρομολόγια σε μη κερδοφό-
ρες γραμμές χωρίς να επιδοτείται.

Σχετικά με τα έργα του ΟΣΕ, σε πρώτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής ΠΑΘΕ, η ενίσχυση του Άξονα 20 από Θεσσαλο-
νίκη προς Βουλγαρία και Ρουμανία
μέχρι το 2014, στο πλαίσιο των διευ-
ρωπαϊκών δικτύων, καθώς και οι προ-
αστιακοί Αθηνών - Θεσσαλονίκης.
Η επέκταση της γραμμής από Αθή-
να προς Λαύριο θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ,
ενώ ο προαστιακός της Θεσσαλονίκης
θα προσεγγίζει σε πρώτη φάση την Κα-
τερίνη, την Έδεσσα και το Κιλκίς.

Σε βραχύ χρονικό διάστημα πρόκειται
να επαναπροκηρυχθεί με νέους ό-
ρους ο διαγωνισμός για το εμπορευ-
ματικό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο, ε-
νώ θα γίνει διαγωνισμός για τη δη-
μιουργία εμπορευματικού κέντρου
και στη Θεσσαλονίκη. Οι συνδέσεις
του Ικονίου με το Θριάσιο και τη Θεσσαλονίκης θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ

Όλα τα άλλα projects ελλείψει ε-
θνικών πόρων θα μείνουν πίσω""

Το ξέρετε ότι....

Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται πληροφορίες που έχουν σχέση με τις υποδομές και που λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε τις δικές σας "αποκλειστικές" πληροφορίες στο mail apollongr@gmail.com και οι καλύτερες θα δημοσιευτούν.

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ....

...το μεγαλύτερο Δημόσιο έργο στην Ελλάδα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο ιδιωτικό είναι o Αγωγός ΤΑΡ;
...η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου που δεν διαθέτει μέσα σταθερής τροχιάς;
...στις αρχές του αιώνα Τραμ στην Ελλάδα είχαν η Πάτρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καλαμάτα και άλλες Ελληνικές πόλεις;
...Ο διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά διήρκεσε περισσότερο από 5 χρόνια;
...Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στο κόσμο είναι η Seikan Tunnel στην Ιαπωνία με μήκος 53.850 μέτρα;
...Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη;
...Η Κοπεγχάγη έχει τους περισσότερους ποδηλατοδρόμους σε όλη την Ευρώπη με συνολικό μήκος 323χλμ;

H θέση μου για Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι άναρχα δομημένες πόλεις και με την ταχεία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών μεταβλήθηκαν σε πόλεις εχθρικές για τους κατοίκους τους. Πιστεύω ότι με την ευρεία ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των πολέων θα λυθεί μεγάλο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με πολλά κίνητρα χρήση τους (παράλληλη χρήση δημόσιων πάρκινγκ, χρήση ποδηλάτων, Ποδηλατόδρομοι κλπ).

Ο Προαστιακός πρέπει να δικτυωθεί σε όλους του όμορους Νομούς και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του μέσου να πυκνώσουν τα αστικά δρομολόγια των Προαστιακών διαδρομών. Επίσης η επέκταση και ολοκλήρωση των αστικών και περιφερειακών Αυτοκινητοδρόμων( Αττική Οδός, Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης κ.α) θα αναπτύξει την Μητροπολιτική περιοχή με τις κοντικές πόλεις δορυφόρους.ΑΘΗΝΑ (πληθυσμός Νομού 3.812.330.000 εγγεγραμένοι)

Σίγουρα έχουμε την εικόνα μιας πιο Ευρωπαικής πόλης συγκοινωνιακά και ...Ινδικής πολης για το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν Μετρό, Τραμ, Προαστιακός, Τρόλευ, Λεωφορεία. Παρά την πληθώρα μέσων ο κορεσμός στους δρόμους πλησιάζει το 100%...

Στην Αθήνα αν δεν γίνουν εκτεταμένες επεκτάσεις προς τα προάστια που ζεί η πλειοψηφία του πληθυσμού θα έρθουν πολύ δύσκολα χρόνια στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τραμ και Προαστιακός πρέπει να απογειώσουν τις υπηρεσίες τους και με στοχευμένες επεκτάσεις ενώ τα λεωφορεία και τα Τρόλευ σωστά αποφασίστηκε να έχουν υποστηρικτική λειτουργία στο συνολικό δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και όχι ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον πρέπει κατά τη γνώμη μου να ιδρυθεί μια υπερκομματική διεύθυνση που θα προχωρά ομαλά τις διαδικασίες των έργων και να αποφασίζει τις περαιτέρω ανάγκες της Μητροπολιτικής περιοχής.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πληθυσμός Νομού 1.104.460 εγγεγραμένοι)

Πόλη ενός εκατομυρίου κατοίκων Μητροπολιτικά και τα εξής μέσα: Λεωφορεία και ....Λεωφορεία. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπτυχθεί ένα αρχικό πλάνο μέχρι το 2025 που να περιλαμβάνει επεκτάσεις του υπο κατασκευή δικτύου Μετρό ανατολικά και δυτικα, νέα βασική γραμμή που απο δυτικά να φτάνει κέντρο μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίζει δυτικά μέχρι την Πυλαία. Επίσης δίκτυο Τραμ όπου δεν μπορεί να γίνει Μετρό και φυσικά ενίσχυση και ανάπτυξη του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Ανατολικά του Νομού και Χαλκιδική. Νέος ρόλος που θα περιορίζει μετά απο όλα αυτά ( σε 30 χρόνια και..) τον βασιλικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα λεωφορεία. Αποκλεισμός του κέντρου απο τα αυτοκίνητα με υπογειοποίηση σε όλες τις οδούς που το διασχίζουν, καθώς και πλήθος πεζοδρομήσεων, αστικών αυτοκινητόδρομων και ανισόπεδων κόμβων για την ομαλότερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών εντός της πόλης. Επίσης ένα πλέγμα γραμμών θαλάσσιας προαστιακής συγκοινωνίας με κοντινές περιοχές θα διευκόλυνε κατά πολύ την μετακίνηση από και προς την πόλη.Νίκος Καραγιάννης

Υ.Γ Διαβάστε πιο κάτω την θέση μου για τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

H θέση μου για μεγάλες Ελληνικές πόλεις

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλές Ελληνικές πόλεις όπως η Πάτρα το Ηράκλειο η Λάρισα ο Βόλος τα Γιάννενα η Καλαμάτα κλπ.
Δυστυχώς διαθέτουν πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τύπου ¨Αθήνας¨ οπότε η ανάπτυξη Τραμ θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της "ακινησίας" και θα απομονώσει τα ι.χ.
Ηδη σε κάποιες πόλεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλος) γίνονται σοβαρές κινήσεις και απ` ότι φαίνεται η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία του Τραμ στην περιφέρεια.

Επίσης η ολοκλήρωση των δικτύων Αυτοκινητοδρόμων και των Σιδηροδρόμων που προωθούνται θα ωθήσουν τις περιφερειακές οικονομίες της χώρας μας και τη σύνδεση τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τα σημεία εισόδου εξόδου εμπορευμάτων (λιμάνια- αεροδρόμια) και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια.
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 2011)
1. ΠΑΤΡΑ 214.580, 2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 173.450, 3.ΛΑΡΙΣΑ 163.380, 4. ΒΟΛΟΣ 144.420, 5.ΡΟΔΟΣ 115.290 6.ΙΩΑΝΝΙΝΑ 111.740, 7.ΧΑΝΙΑ 108.310, 8.ΧΑΛΚΙΔΑ 102.420, 9. ΚΕΡΚΥΡΑ 101.080, 10ΑΓΡΙΝΙΟ 93.930

Ψάχνοντας..

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ενδιαφέροντα blogs & σελίδες

Dubai: Monorail

Dubai: Monorail

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Hague:Συρμός και Σταθμός Τραμ

Σχόλια- Ψηφοφορίες

Τα σχόλια σας
-Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα στα πλαίσια του πολιτισμένου λόγου και να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα αυτού του ιστολογίου.
-Σε αυτό το ιστολόγιο είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις , σχόλια, κριτική, σκέψεις σας.
Σχολιάστε λοιπόν!

Οροι Σχολιασμού
- Πολιτισμένα σχόλια και όχι υβρεις -αυστηρά- τόσο στο σχόλιο όσο και στο διάλογο που αναπτύσσεται με άλλους φίλους σχολιαστές.
- Όχι πολιτικά και κομματικά σχόλια. Το ιστολόγιο είναι υπερκομματικό :) Για τέτοιου είδους κουβέντες σας παραπέμπω στα πάμπολα σχετικά blogs. Οταν θα υπάρχει σχόλιο πολιτικό ή κομματικό θα σβήνεται επιτόπου.
- Όταν υπάρχει διάλογος είναι σωστό να υπάρχει υπογράφων και όχι ανώνυμος.
- Όταν με ρωτάτε πληροφορίες καλύτερα να γίνεται μέσω του mail.


Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Copenhagen: Σταθμός Μετρό

Καιρός στην Αθήνα